Prawo.pl
Jeżeli w przyjętej wewnętrznie polityce czy procedurze zarządzania systemami teleinformatycznymi znajdą się uregulowania przewidujące możliwość przesyłania niezaszyfrowanych dokumentów, ale równocześnie wdrożone zostały m.in. takie rozwiązania, które gwarantują, że osoba niepowołana nie będzie miała wglądu w treść poczty elektronicznej pracownika, to nie ma przepisów, które zakazują takich praktyk
Maja Grzegorczyk
16.12.2020
Prawo pracy RODO
Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorzystać z tarczy antykryzysowej 6, a tym samym ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za listopad 2020 roku, powinni do końca roku złożyć deklaracje rozliczeniowe - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
15.12.2020
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
System ubezpieczeń społecznych nie może być oparty na zasadzie absolutnej równości. W ramach różnych systemów świadczeniobiorcy mogą być traktowani odmiennie – uznał we wtorek Trybunał Konstytucyjny, według którego przepisy dotyczące kumulowania świadczeń emerytalnych są zgodne z konstytucją.
Grażyna J. Leśniak
15.12.2020
Emerytury i renty
Prezydent podpisał już tzw. tarczą branżową 6.0. i we wtorek 15 grudnia została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw. Za jej sprawą prowadzący działalność gospodarczą o określonym kodzie PKD - pierwotnie było ich 25, obecnie jest ponad 40 - mogą liczyć na pomoc w postaci: dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, zwolnienia ze składek ZUS, świadczenia postojowego i mikropożyczki.
Jolanta Ojczyk
15.12.2020
Koronawirus a prawo
Swoboda pracownika w organizowaniu swojego czasu pracy zdalnej oraz przerw jest większa niż przy pracy w zakładzie pracy. Dlatego wypadki podczas przerw w pracy, takich jak wyjście do sklepu w celu przygotowania posiłku lub załatwianie innej prywatnej sprawy, nie powinny być uznawane za związane z pracą – piszą dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska i Wojciech Kwiatkowski.
Iwona Jaroszewska-Ignatowska Wojciech Kwiatkowski
15.12.2020
Prawo pracy BHP
Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, wystąpił do wicepremiera Jarosława Gowina o niezwłoczne wydanie rozporządzenia, wydłużającego termin składania wniosków o pomoc z ramach tarczy branżowej 6.0. Chodzi o zwolnienie ze składek ZUS za okres od lipca do września 2020 roku. Na razie nie mogą z niej skorzystać, bo termin na składanie wniosków upłynął już 30 listopada,
Jolanta Ojczyk
15.12.2020
Koronawirus a prawo
Wstrzymane podwyżki, dodatki, premie czy nagrody, zamrożone wakaty – finansowy kryzys w samorządach bezpośrednio wpływa na sytuację pracowników urzędów i jednostek podległych. Samorządowcy nie ukrywają, że jeżeli będzie jeszcze gorzej, mogą być zmuszeni do zwolnień czy blokad dodatkowych wynagrodzeń. Niestety, w wielu instytucjach nie będzie też w tym roku świątecznych prezentów.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.12.2020
Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Koronawirus osłabia też egzekucję składek do ZUS

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Od stycznia do września tego roku ZUS skierował 1,1 mln tytułów wykonawczych do egzekucji, a w okresie styczeń – październik wystawił 212 tys. decyzji na kwotę 1,6 mld zł – ustalił serwis Prawo.pl. To zdecydowanie mniej niż w 2019 r. ZUS twierdzi, że obecnie egzekucja to ostateczność. O czym innym mogą jednak świadczyć zmiany upraszczające procedury i wydłużające terminy.
Grażyna J. Leśniak
15.12.2020
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Choć dyrektywa unijna ma być implementowana do polskiego porządku prawnego dopiero w grudniu 2021 roku, to już teraz pracodawcy powinni zacząć przygotowania do wdrożenia przepisów, które za rok staną się obowiązującym prawem – pisze adwokat Anna Gąsecka. I zachęca do efektywnego wykorzystania tego czasu.
Anna Gąsecka
15.12.2020
Compliance Prawo unijne Kontrola zarządcza
Jeśli wypadek doznany w trakcie służby wojskowej nie znalazł potwierdzenia w dokumentacji medycznej, to nie można uznać, że żołnierzowi należy się renta wojskowa - stwierdziła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Uznała, więc że skarga Prokuratora Generalnego nie jest zasadna, a zaskarżone orzeczenie nie narusza zasad państwa prawnego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.12.2020
Emerytury i renty BHP Ubezpieczenia społeczne

W tym tygodniu dwa posiedzenia Sejmu

Finanse publiczne Administracja publiczna
We wtorek Sejm zaczyna dwudniowe posiedzenie. Kolejne rozpocznie się w czwartek. W pierwszej kolejności Sejm zajmie się projektem ustawy budżetowej na 2021 rok. Wynika z niego, że dochody budżetu państwa wyniosą 404,4 miliardy złotych, wydatki 486,7 miliardów, a deficyt - 82,3 miliardy złotych. W planie prac są też m.in. zmiany w kodeksie postępowania cywilnego, karnego i konwencja stambulska.
Krzysztof Koślicki
14.12.2020
Finanse publiczne Administracja publiczna
Do końca grudnia zbieramy zgłoszenia w ramach akcji „Poprawmy prawo”. Chcemy wskazać najważniejsze przepisy, które wymagają zmiany. Zarówno buble prawne punktowane przez dziennikarzy Prawo.pl, jak i przez naszych Czytelników pokazują, że naprawy wymagają w zasadzie regulacje z każdej dziedziny – m.in. te, które mają istotny wpływ na wymiar sprawiedliwości, podatki, pracę, działalność gospodarczą.
Krzysztof Koślicki
14.12.2020
Poprawmy prawo
Ogólnoeuropejski system oszczędzania emerytalnego ma zapewnić obywatelom Unii Europejskiej nowe możliwości oszczędzania na emeryturę. Jego największą wartością będzie możliwość inwestowania transgranicznego, a także przenoszenie przy zmianie miejsca zamieszkania z jednego do innego państwa członkowskiego UE. Można też będzie zaoszczędzić na podatkach.
Grażyna J. Leśniak
14.12.2020
Emerytury i renty Prawo unijne
Pracownik ma prawo wziąć urlop na żądanie w terminie przez siebie wybranym, a pracodawca nie ma prawa go za to karać. Nawet wpisując kary finansowe do regulaminu. To, że często i na krótko jest nieobecny, czym dezorganizuje pracę, może natomiast wpłynąć na ocenę dyspozycyjności pracownika przy jego ocenie rocznej.
Grażyna J. Leśniak
12.12.2020
Prawo pracy
Uchwała Izby Pracy Sądu Najwyższego w sprawie emerytur b. funkcjonariuszy PRL ma znaczenie zasadnicze, co oznacza, że oczekiwanie na rozstrzygnięcie TK w tej sprawie nie ma większego sensu - ocenili uczestnicy piątkowej konferencji w Senacie dotyczącej sytuacji prawnej emerytów mundurowych po orzeczeniu SN.
Grażyna J. Leśniak
11.12.2020
Emerytury i renty
Żaden przepis wprost nie zabrania wprowadzenia do umowy o pracę ograniczenia w zakresie nieprezentowania stanowiska lub poglądów w sprawach politycznych w mediach lub w serwisach społecznościowych – uznał Główny Inspektor Pracy. O interwencję poprosił go RPO, według którego, zatrudnianie u nadawcy publicznego ogranicza wolność słowa.
Grażyna J. Leśniak
11.12.2020
Prawo pracy
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ratyfikującą poprawki do Konwencji o pracy na morzu, które zapewniają obowiązywanie umowy o pracę i ciągłości wypłaty wynagrodzenia marynarzom przetrzymywanym na statku lub poza nim na skutek piractwa lub zbrojnej napaści na statki - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta.
Grażyna J. Leśniak
11.12.2020
Prawo pracy Prawo unijne
Przedsiębiorca, który prowadzi działalność w Polsce i posiada oddział firmy za granicą oraz deleguje pracowników, może skorzystać z dofinansowania do części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne dla oddelegowanych pracowników, przez okres maksymalnie 3 miesięcy. Pracownicy nie mogą jednak zmienić pracodawcy
Grażyna J. Leśniak
11.12.2020
Prawo pracy
Przepis nakazujący płatnikom raportowanie od 1 stycznia 2021 roku zawartych umów o dzieło to bubel prawny, który zawiera lukę. Dzięki niej firmy niezatrudniające pracowników nie będą musiały zgłaszać zawartych umów. Bo nie są płatnikami. Zdaniem ekspertów, zastrzeżeń do nowego prawa jest dużo więcej. Ale nawet gdyby ZUS chciał kontrolować firmy i przekształcać umowy na formę oskładkowaną, to nie ma do tego prawa.
Grażyna J. Leśniak
11.12.2020
Prawo cywilne Prawo pracy

NSA: Studia stacjonarne albo zasiłek dla bezrobotnych

Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Skoro młody człowiek pobierał zasiłek w trakcie odbywania studiów stacjonarnych, czyli w okresie, gdy nie spełniał przesłanek do posiadania statusu bezrobotnego, to świadczenie to zostało pobrane nienależnie i podlega zwrotowi - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny i dodał, że student świadomie wprowadził w błąd urząd pracy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.12.2020
Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Skarga nadzwyczajna nie może być oparta na polemice z ustaleniami faktycznymi poczynionymi w skarżonym orzeczeniu oraz negowaniu przeprowadzonych w postępowaniu dowodów, pomimo że zostały one przeprowadzone z zachowaniem stosownych uregulowań procesowych - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego i oddaliła skargę Prokuratora Generalnego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.12.2020
Ubezpieczenia społeczne
Z roku na rok w Polsce zwiększa się odsetek pracowników przekonanych o swoich wysokich kwalifikacjach zawodowych – wynika z badania ADP „Workforce view 2020”. W tegorocznym raporcie, aż 86 proc. pytanych przyznało, że posiada umiejętności, które ułatwią im uzyskanie awansu. Rok wcześniej tego samego zdania było 80 proc. badanych.
Grażyna J. Leśniak
10.12.2020
Prawo pracy

Odroczenie terminu płatności składek bez utraty ubezpieczenia chorobowego

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
W okresie od 16 marca do 9 grudnia 20920 roku do ZUS wpłynęło około 153 tys. wniosków o odroczenie terminu płatności składek na ubezpieczenie społeczne. Najwięcej złożono ich w Warszawie, we Wrocławiu, w Gdańsku i w Krakowie. Pozytywnie rozpatrzono ponad 150 tys. wniosków – ustalił Prawo.pl. Płatnicy, którym odroczono termin płatności składek zachowują ubezpieczenie chorobowe.
Grażyna J. Leśniak
10.12.2020
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Honorowy dawca krwi i jej składników, który odda ją w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, będzie miał prawo do dwóch dni wolnych od pracy: w dniu oddania krwi i w dniu następnym. Natomiast ozdrowieniec, który przeszedł COVID-19 i oddał co najmniej 3 donacje krwi pełnej lub osocza, będzie miał prawo w tym czasie do 33-proc. ulgi na przejazdy w komunikacji.
Grażyna J. Leśniak
09.12.2020
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Pracodawcy z Niemiec (BDI), Hiszpanii (CEOE), Włoch (CONFIDUSTRIA), Francji (MEDEF) oraz Polski (Konfederacja Lewiatan) w liście do szefów unijnych instytucji zwrócili się z apelem o zapewnienie spójnych i prostych zasad dotyczących pomocy publicznej udzielanej w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.
Grażyna J. Leśniak
09.12.2020
Prawo pracy Finanse Prawo unijne
Ideę wprowadzenia pracy zdalnej do Kodeksu pracy należy przyjąć z optymizmem, choć w przedstawionych propozycjach projektodawca zapomniał o kluczowych postulatach partnerów społecznych, jakimi były elastyczność i syntetyczność regulacji. Proponowane przepisy są zbyt obszerne i kazuistyczne, a to może doprowadzić do trudności w ich stosowaniu.
Łukasz Laguna
09.12.2020
Prawo pracy
Ministerstwo finansów chce od 1 stycznia 2021 r. przenieść wszystkich pracowników i funkcjonariuszy komórek informatycznych KAS do Centrum Informatyki Resortu Finansów. W efekcie ok. 1500 pracowników i urzędników korpusu służby cywilnej utraci swój obecny status. Zdaniem związkowców, nie można członków służby cywilnej przenieść jako części zakładu pracy do innego pracodawcy
Grażyna J. Leśniak
09.12.2020
Administracja publiczna Prawo pracy
To, czy pracownicy służby BHP mogą utrwalać nieprawidłowości za pomocą zdjęć lub nagrań wideo i czy pracodawca ma prawo przetwarzać w związku z tym dane w postaci wizerunku pracowników, budzi wątpliwości. W mojej ocenie jednak możliwe jest dokumentowanie przez pracodawcę zdjęciem/nagraniem łamania przez pracowników przepisów BHP - mówi Aleksandra Baranowska-Górecka.
Aleksandra Baranowska-Górecka
09.12.2020
Prawo pracy BHP RODO
Ograniczanie zagrożeń zawodowych, poprawa przestrzegania uprawnień pracowniczych, budowanie kultury bezpieczeństwa pracy wspólnie ze związkami zawodowymi, Społeczną Inspekcją Pracy, organizacjami pracodawców i samorządami oraz położenie nacisku na jakość prowadzonych kontroli - to priorytety działań kontrolno-prewencyjnych PIP w 2021 roku.
Grażyna J. Leśniak
08.12.2020
Prawo pracy BHP
Rząd chce zwiększyć wsparcie dla pracodawców prowadzących zakłady aktywności zawodowej, którzy w związku z COVID-19 zmagają się ze spadkiem przychodów z działalności gospodarczej oraz przestojami. Takie zapisy znalazły się w projekcie ustawy, którą przyjęła Rada Ministrów.
Katarzyna Kubicka-Żach
08.12.2020
Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo