W trakcie prac nad zmianami podatkowymi w ramach tzw. Polskiego ładu pojawiło się wiele problemów legislacyjnych. Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu wskazywało, że tak kompleksowa zmiana systemu podatkowego wymagałaby napisania ustaw od nowa, a nie wielostronicowych nowelizacji, które zmieniają istotnie szczegółowe instytucje prawa podatkowego.

Czytaj również: Kwota wolna plus, składka zdrowotna minus - korzyści emerytów mniejsze niż zapowiada rząd>>

Innowacyjne zwolnienie od podatku dla pracujących seniorów

Dotychczas w polskim systemie podatkowym nie funkcjonowało sumowanie kwoty wolnej i zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Osoby do 26 roku życia mogą obecnie korzystać z 0 proc. PIT dla młodych do limitu 85 528 zł bez dodawania kwoty wolnej od podatku wynoszącej 3 091 zł. Oznacza to, że nowe rozwiązanie będzie innowacją. Pod warunkiem, że faktycznie tak zostanie potraktowane przez organy podatkowe. Trudno bowiem jednoznacznie wskazać, dlaczego projektodawcy wskazywali, że próg zwolnienia wynosić będzie 115 528 zł tj. 30 tys. zł i 85 528 zł. Co więcej, zmiana ta ma mieć zastosowanie nie tylko dla osób młodych do 26 roku życia, ale także do seniorów, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego nie przejdą na emeryturę oraz do rodzin z co najmniej czwórką dzieci. Problemy z ustaleniem wysokości zwolnienia pojawiły się jeszcze w trakcie prac Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. - Na tym etapie nie zmodyfikujemy poprawki. Jeżeli będą jakiekolwiek wątpliwości interpretacyjne, a intencja jest absolutnie jasna, to Senat ma jeszcze możliwość doprecyzowania. Na tym etapie nie zmodyfikujemy poprawki w istotny sposób – mówił podczas posiedzenia sejmowej komisji jej przewodniczący, poseł Henryk Kowalczyk.

 


Koszty uzyskania przychodu a koszty prowadzenia działalności

Trudno ocenić, w jaki sposób należy traktować wprowadzone przez ustawodawcę rozróżnienie między kosztami uzyskania przychodów a kosztami prowadzenia działalności gospodarczej. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zdefiniowanego zakresu „kosztów prowadzenia działalności”, funkcjonuje za to zakres kosztów określany jako „koszty uzyskania przychodu”. Zakresy pojęciowe tych zagadnień wydaje się, że nie są tożsame, bo gdyby były to ustawodawca nie rozróżniałyby ich. Dla przedsiębiorców to znaczący problem, bowiem nie wszystkie koszty uzyskania przychodu mogą zostać uznane za koszty prowadzania działalności gospodarczej. W konsekwencji może się okazać, że niezbędnym jest prowadzenie nowej ewidencji, grodzenie dokumentów na okoliczność czynności sprawdzających czy kontroli podatkowej. 

 


Uwaga na definicje w CIT

Jeszcze więcej wątpliwości budzi zasadność i legalność wprowadzenia zasad obliczania podatku dochodowego od osób prawnych. Wydaje się, że dominujące dotychczas w systemie podatkowym zasady wskazujące na powiązanie podatku i zasad ustalania jego wysokości z przedmiotem opodatkowania zostają zerwane. Należy spodziewać się odejścia od dotychczasowych reguł a nowe regulacje sprawią, że opodatkowanie dochodów zależeć będzie od rentowności spółki, a sam podatek dochodowy wyniesie 0,4 proc. przychodów oraz 10 proc. wydatków pasywnych. Co więcej, definicje przyjęte w ustawie wyłączają spółki skarbu państwa z obowiązku płacenia minimalnego podatku dochodowego, jednak wiele firm (także małych), które wykażą stratę lub mają mniejszy niż 1 proc. udział dochodów w przychodach będą musiały zapłacić podatek. Tak o to zapowiadany jako podatek od korporacji podatek przychodowy należy interpretować jako „niedochodowy podatek dochodowy”.

Czekamy na nowelizację Polskiego Ładu…..

Dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego

Antoni Kolek

Oskar Sobolewski, ekspert Instytutu Emerytalnego, prawnik w kancelarii Wojewódka i Wspólnicy.

Oskar Sobolewski