1 stycznia 2020 roku ma zacząć obowiązywać podatkowy Polski Ład, czyli nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, którą obecnie zajmuje się Senat. Wśród licznych zmian jest m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz likwidacja możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej. Jak to wpłynie na dochody osób najniżej zarabiających i emerytów, których świadczenia nie przekraczają 2,5 tys. zł?

Czytaj również: Kwota wolna plus, składka zdrowotna minus - korzyści emerytów mniejsze niż zapowiada rząd

Zyskają pracownicy z minimalnym wynagrodzeniem

Przede wszystkim na podkreślenie zasługuje fakt, że w przyszłym roku wzrośnie także najniższe wynagrodzenie za pracę (obecnie wynoszące 2,8 tys. zł). Dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w 2022 roku wynosić ono będzie 3010 złotych brutto. Do tej pory wynagrodzenie osoby o takich zarobkach wynosiło ok. 2210 zł netto, czyli „na rękę”. Po wprowadzeniu przepisów Polskiego Ładu wynagrodzenie netto tej osoby wzrośnie do ok. 2364 zł. Różnica wynika z zastosowania kwoty wolnej od podatku. Przepisy Polskiego Ładu przewidują bowiem podniesienie tej kwoty z dotychczasowych 8 tys. zł do 30 tys. zł. Zastosowanie kwoty wolnej od podatku polega na obniżeniu podatku o stałą kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 5100 zł w ujęciu rocznym oraz 425 zł w ujęciu miesięcznym.

Czytaj w LEX: Polski Ład - zmiany w podatkach >

Zastosowanie kwoty wolnej w takiej wysokości pozwala na zniwelowanie niekorzystnych skutków podatkowych wynikających z braku możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej.

Zasady wyliczenia wysokości wynagrodzenie netto pracownika uzyskującego miesięczne zarobki w kwocie 3 100 zł obrazuje poniższa kalkulacja.

Zasady wyliczenia wysokości wynagrodzenie netto pracownika uzyskującego miesięczne zarobki w kwocie 3 100 zł Tabelka Natalia Wytrykowska

Pracownik ten do tej pory korzystał w trakcie roku z kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 43,76 zł, tj. 1/12 rocznej kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 525,12 zł, która obowiązywała w przedziale zarobków pomiędzy 13 tys. zł a 85 528 zł w roku podatkowym. Po zmianach kwota wolna, z jakiej będzie mógł skorzystać w ujęciu miesięcznym to 1/12 kwoty zmniejszającej podatek wynoszącej 5100 zł rocznie, tzn. 425 zł miesięcznie. W takim scenariuszu pracownik nie zapłaci podatku dochodowego.

 


…i emeryci z emeryturą 2,5 tys. zł

Podobnie będzie w przypadku emerytów, którzy również skorzystają z podwyższonej kwoty wolnej od podatku.

Emeryt, który będzie otrzymywał świadczenie w wysokości 2,5 tys. zł miesięcznie, zyska na zmianach 187 zł w ujęciu miesięcznym. Skorzysta on z pełnej wysokości kwoty zmniejszającej podatek, a tym samym również nie zapłaci podatku dochodowego, i to mimo braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej.

Tabelka Natalia Wytrykowska

 

Natalia Wytrykowska, doradca podatkowy, menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce.