- Cała procedura przebiega sprawnie i już ponad 2,2 mln osób może korzystać z dodatkowego wsparcia, kolejni emeryci i renciści otrzymają świadczenia w przyszłym tygodniu – zapewnia cytowana w komunikacie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, szefowa resortu. I dodaje: – W sumie w tym roku dodatkowe wsparcie dla emerytów i rencistów – z tytułu trzynastej i czternastej emerytury – osiągnie poziom 23 mld zł.

Czytaj również: Polacy idą na emeryturę. Dla 14-tki, wyższego świadczenia albo wyższej kwoty wolnej od podatku>>

Dla kogo 14-tka?

Czternasta emerytura jest przyznawana z urzędu, nie trzeba wypełniać żadnego wniosku. Dodatkowe świadczenie trafia do świadczeniobiorców wraz z listopadową emeryturą. - Łączny koszt wypłaty czternastych emerytur to jest około 11 mld zł. To dodatkowe świadczenie otrzyma w sumie ponad 9 mln osób, w tym prawie 8 mln w pełnej wysokości – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Tzw. czternastka w 2021 r. wynosi 1250,88 zł brutto. Przysługuje osobom, które na dzień 31 października 2021 r. miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do świadczeń będzie zawieszone.

Pełną kwotę, czyli 1250,88 zł brutto, otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Na przykład, jeśli pobierana emerytura wynosi 3000 zł, wówczas czternastka będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 100 zł.

Jak przypomina MRiPS, czternasta emerytura podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podatku. Co ważne, z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, nie są dokonywane potrącenia i egzekucje.