Pracodawcy RP przeprowadzili sondę wśród swoich członków pytając, czy wprowadziliby czterodniowy tydzień pracy w obecnej sytuacji gospodarczo-ekonomicznej.

Czytaj również: Krótszy tydzień pracy? Nie w Polsce
Oleksyn Magdalena: Skrócony czas pracy - KOMENTARZ PRAKTYCZNY >

Sonda - zalety i wady czterodniowego tygodnia pracy

Czy polska gospodarka jest gotowa na wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy? Na to pytanie przedsiębiorcy zrzeszeni w Pracodawcach RP zdecydowanie odpowiadają – NIE. Aż 74,5 proc. pytanych odpowiada, że aktualnie polska gospodarka nie jest gotowa na wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy. Odmiennego zdania jest 14,9 proc. przedstawicieli firm i przedsiębiorstw, którzy udzielili odpowiedzi na pytania Pracodawców RP.

Rycak Magdalena: Dyżur pracowniczy - komentarz praktyczny >

Niezwykle ciekawie wyglądają wyniki sondy w kolejnym pytaniu. Czy Twoje przedsiębiorstwo wprowadziłoby czterodniowy tydzień pracy? Tu zdania są bardzo podzielone. Ponad 1/3 pytanych (34 proc.) odpowiada, że TAK - ale nie dziś, lecz w dalszej perspektywie. Gotowych wprowadzić krótszy tydzień pracy już dziś jest 14,9 proc. Co ciekawe niespełna 1/3 (31,9 proc) biorących udział w sondzie zdecydowanie odpowiada, że nie wprowadziliby skróconego tygodnia pracy. Pozostali argumentują, że byliby gotowi wdrożyć tego typu rozwiązanie, jeśli taki model pracy byłby standardem we wszystkich europejskich krajach. Przedsiębiorcy podkreślają, że decyzja o wprowadzeniu czterodniowego dnia pracy wymaga dogłębnej analizy prawnej i kalkulacji.

Przeciwko skracaniu tygodnia pracy do czterech dni są miedzy innymi przedstawiciele branż: transportowej, usługowej, medycznej, turystycznej czy energetycznej. Natomiast przedstawiciele reprezentujący miedzy innymi takie dziedziny jak marketing, finanse, doradztwo czy reklamę twierdzą, że istnieje możliwość krótszego tygodnia pracy, ale w dalszej perspektywie.

Już dziś czterodniowy tydzień pracy chcą wprowadzić lub wprowadzili menedżerowie z branży IT. Poza branżą IT trudno znaleźć zwolenników szybkiego skrócenia tygodnia pracy, sonda ujawniła kilku zwolenników jedynie w branżach nieruchomości i doradztwa prawnego.

 

 

Wśród zalet skróconego tygodnia pracy przedsiębiorcy przede wszystkim widzą polepszenie samopoczucia wśród pracowników (34 proc.) oraz swobodę działania i zaufania do pracowników (19,1 proc.). Część pytanych (17 proc.) odpowiada, że skrócenie tygodnia pracy będzie budowało pozytywny wizerunek pracodawcy. Ale biorący udział w sondzie Pracodawców RP widzą też wady wprowadzenia tego typu rozwiązania. Zdecydowana większość (40,4 proc.) odpowiada, że wdrażając czterodniowy tydzień pracy musieliby w swoich firmach, przedsiębiorstwach zatrudnić dodatkowych pracowników. Ponad jedna czwarta (25,5 proc.) podkreśla też, że w taki system pracy mógłby doprowadzić do braku dostępności pracowników w sytuacjach wymagających nagłego i natychmiastowego zwiększenia produkcji i działalności firmy.