Obowiązki dotyczące bhp ciążą także na osobach prowadzących w zakładzie pracy lub w miejscu...
Jarosław Zasada
15.06.2011
BHP
Odpady medyczne powstają we wszystkich jednostkach opieki zdrowotnej, takich jak: szpitale oglne i...
15.06.2011
BHP
Kilkudniowe opźnienie pracodawcy w wypłacie pensji nie może być powodem wypowiedzenia umowy przez...
Agnieszka Rosa
15.06.2011
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...
Inny
15.06.2011
BHP
Studium przypadku przybliża wdrożenie kultury projektowej w DPD Polska. Pokazuje, co firma...
Paweł Berłowski Zofia Karczmarczyk
14.06.2011
HR
Ostatnia nowelizacja ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dz....
13.06.2011
BHP
Odszkodowanie za skrcenie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia dla pracownika ze stażem pracy...
Agnieszka Rosa
10.06.2011
HR
Propozycja wpisuje się w tworzące się w Polsce mechanizmy alternatywnych metod rozwiązywania...
09.06.2011
HR
Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi stosowana jest wszędzie tam, gdzie narażone jest...
Roman Majer
08.06.2011
BHP
Czy wyniki pomiarów stężenia pyłów zawierających azbest należy odnieść do 8-godzinnego narażenia...
Maciej Ambroziewicz
07.06.2011
BHP
Dwoma rozporządzeniami Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr...
06.06.2011
BHP
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski