SN: Nieszczelność kanalizacji nie zagrażała życiu i zdrowiu

Prawo karne Środowisko

Sąd Najwyższy nie dopatrzył się w zalewaniu działki ściekami zanieczyszczenia środowiska znacznych rozmiarów i potwierdził, że oskarżeni słusznie zostali uniewinnieni. Według sądu nieszczelność systemu kanalizacyjnego nie miała wpływu na życie i zdrowie ludzi oraz nie obniżyła istotnie jakości wody, powietrza, gleby i roślin.

03.09.2020

Konfederacja Lewiatan: rząd idzie w dobrym kierunku w sprawie OZE

Środowisko

Konfederacja Lewiatan popiera projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii przygotowany przez resort klimatu. Jednocześnie jednak apeluje o wsparcie dla istniejących odnawialnych źródeł energii po amortyzacji urządzeń, gdy przychody ze sprzedaży nie są wystarczające do pokrycia kosztów eksploatacyjnych.

02.09.2020

WSA: Wójt pochopnie ukarał strażaków za wycinkę drzew po burzy

Samorząd terytorialny Środowisko

Wójt przy wymierzeniu kary pieniężnej za wycięcie drzew bez uzyskania wymaganego zezwolenia nie ustalił dlaczego prezes Ochotniczej Straży Pożarnej nie dokonał zgłoszenia. A także, czy nie działał w stanie wyższej konieczności - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

31.08.2020

Ustawa podpisana - teraz NFOŚiGW ma wspierać elektromobilność

Środowisko Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów

Likwidacja Funduszu Niskoemisyjnego Transportu oraz utworzenie w jego miejsce nowego zobowiązania wieloletniego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Rozwiązanie to ma przyspieszyć finansowanie ze środków publicznych rozwoju transportu niskoemisyjnego.

27.08.2020

Podatek od deszczu obejmie więcej osób, ale zbierający deszczówkę dostaną ulgę

Samorząd terytorialny Środowisko

Polska jest zabetonowana, a woda z tych betonowanych powierzchni bezproduktywnie spływa do kanalizacji, z kanalizacji do rzek i rzekami odpływa do Bałtyku. Dlatego ustawodawca chce skłonić właścicieli działek do zamontowania urządzeń do retencjonowania wody, nawet tych najprostszych jak beczki - mówi o projektowanych przepisach prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

27.08.2020

Rejestr BDO: Do 31 sierpnia trzeba złożyć pierwsze sprawozdania o odpadach

Środowisko Małe i średnie firmy

Za sprawą tarczy antykryzysowej branża odpadowa ma więcej czasu do przygotowania sprawozdań za 2019 rok. Jako pierwsi, do 31 sierpnia 2020 roku, muszą je złożyć odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Przedsiębiorcy mają już uwagi do sprawozdań za 2020 rok.

24.08.2020

Lepiej nie betonować działki, bo będzie kara za ograniczanie retencji

Środowisko

Za zmniejszenie naturalnej retencji spowodowane nadmiernym zabudowaniem terenu, betonowaniem, wykładaniem chodnikiem lub płytkami trzeba będzie płacić już na działkach większych niż 600 mkw. Obniżony ma być próg powierzchni, która powinna pozostać nieuszczelniona - zabudowanie na więcej niż połowie nieruchomości będzie już kwalifikowane jako zmniejszenie naturalnej retencji.

22.08.2020

Retencja i melioracja wymagają dużych nakładów - gminy czekały na zmiany

Samorząd terytorialny Środowisko

Gminy mogą mieć wkrótce instrumenty, by dbać o utrzymywanie rowów i urządzeń melioracyjnych w należytym stanie. Przywrócenie nadzoru nad utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych i uproszczenie oraz przyspieszenie prac związanych z przygotowaniem do realizacji przedsięwzięć retencyjnych to cel projektu ustawy o przeciwdziałaniu skutkom suszy.

21.08.2020

Rząd przygotowuje specjalną taryfę dla aut elektrycznych

Środowisko Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Wsparcie szerszego rozwoju elektromobilności w Polsce oraz zwiększenie przejrzystości i uelastycznienie zasad sporządzania taryf dla przedsiębiorstw sieciowych - te cele przygotowywanych w Ministerstwie Klimatu zmian w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

20.08.2020

Przedsiębiorca odbierający odpady nie musi mieć zezwolenia na ich zbieranie

Samorząd terytorialny Środowisko Małe i średnie firmy

Prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie wiąże się z obowiązkiem zbierania tych odpadów, w tym obligatoryjnego zbierania tych odpadów na terenie bazy magazynowo-transportowej. Przedsiębiorca nie musi więc posiadać zezwolenia na zbieranie odpadów – objaśnia minister klimatu na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

19.08.2020

Resort klimatu chce zaostrzenia kar za porzucanie śmieci

Samorząd terytorialny Środowisko

Kary za odpady porzucane na terenach publicznych, drogach, placach czy terenach zielonych mają wynieść nawet 5 tys. zł, a metody identyfikowania sprawców będą udoskonalone. Ministerstwo Klimatu wraz z samorządowcami wypracowało zmiany w prawie dla uelastycznienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i obniżenia kosztów jego funkcjonowania.

19.08.2020

Gdy rój ucieknie z ula, pszczelarz ma mało czasu na podjęcie poszukiwań

Środowisko Prawo cywilne

Jedną z charakterystycznych regulacji Kodeksu cywilnego jest ta dotycząca prawa własności roju pszczół. Ustawodawca przewidział, w jakich przypadkach rój pszczół staje się niczyim oraz jakie roszczenia przysługują jego właścicielowi, jeśli owady postanowią opuścić ul. Może je ścigać, ale tylko przez trzy dni.

15.08.2020

Sejm zakończył spór o nową definicję drewna energetycznego

Środowisko

Sejm nie odrzucił w piątek - tak jak chciał Senat - nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, która wprowadza nową definicję drewna energetycznego. Rząd uspokaja, że do energetyki trafi niepełnowartościowy surowiec. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Ma obowiązywać od 1 października br. do 31 grudnia 2021 r.

14.08.2020

NSA: Spływów nie będzie, bo las nie jest miejscem na przystań kajakową

Środowisko Administracja publiczna Budownictwo

Inwestor chciał zbudować przystań kajakową w jednej z kaszubskich miejscowości. Na jego drodze stanęła zasada dobrego sąsiedztwa, ale to nie ona okazała się problemem. Odmówiono mu wydania decyzji o warunkach zabudowy, ponieważ inwestycja miała powstać na gruncie leśnym. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną inwestora.

13.08.2020

NIK: Przetwarzanie odpadów w instalacjach i ich monitoring są nieskuteczne

Samorząd terytorialny Środowisko

Trudności z dalszym zagospodarowaniem odpadów i wyższe koszty to efekt niewystarczających i nieskutecznych działań podmiotów prowadzących instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów – uważa Najwyższa Izba Kontroli. Negatywnie ocenia też skuteczność monitorowania gospodarowania odpadami po przetworzeniu przez organy administracji publicznej.

04.08.2020

Letnik musi płacić za śmieci, jeśli gmina tak ustali

Samorząd terytorialny Środowisko

Problemy z opłatami za śmieci od domków letniskowych mają i gminy, i właściciele. Te pierwsze mają kłopot z egzekwowaniem należności, ci drudzy oburzają się, że jest za drogo, bo przebywają krótko lub zabierają śmieci do domu, gdzie i tak za odbiór płacą. Prawo jest jednak nieubłagane – jeśli gmina włącza letników do systemu, musi od nich odpady odbierać, a oni – płacić.

04.08.2020

Ogród deszczowy - przepisy nie znają takiego pojęcia

Środowisko Administracja publiczna

Polskie prawo wodne nie definiuje ogrodu deszczowego, a tymczasem tworzenie na posesjach takich instalacji staje się coraz popularniejsze. Jak wyjaśnia ministerstwo gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, decyzja o tym, czy taki obiekt małej retencji wymaga pozwolenia wodno-prawnego zależy od właściwego organu Wód Polskich.

01.08.2020