Ograniczenia w zabudowie nie mogą być domniemywane

Budownictwo

Ewentualne ograniczenia w zabudowie nieruchomości muszą wynikać jednoznacznie z treści aktów planistycznych i nie można takich ograniczeń domniemywać.Pytanie pochodzi zprogramu Serwis Budowlany.

01.04.2014