Budowa ogrodzeń nie wymaga pozwolenia

Budownictwo

Budowa ogrodzeń nie wymaga pozwolenia na budowę, zaś zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej wymaga jedynie budowa ogrodzenia od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i...

19.03.2014