W trakcie produkcji opakowań z tektury falistej powstają ścinki produkcyjne (makulatura), które są zakwalifikowane pod kodem 03 03 08. Te ścinki kierowane są za pomocą rurociągów i taśmociągów do belownicy, która prasuje je w kostki i następnie odpad ten pod kodem 03 03 08 jest wysyłany do papierni w celu odzysku. Dodatkowo oprócz samych ścinek (makulatury) równocześnie powstaje jeszcze pył papierniczy, który jest wyłapywany do worków papierowych i te worki są również belowane z makulaturą. Aktualnie firma zakupiła brykieciarkę w celu zmniejszenia pojemności tego pyłu; powstawać będą takie dropsy. Pod jakiem kodem należy zakwalifikować ten odpad z pyłu? Czy również pod kodem 03 03 08?


Odpowiedź:

Zakwalifikowanie zbrykietowanego pyłu pod kodem 03 03 08 jest prawidłowym i praktycznym rozwiązaniem.


Uzasadnienie:

Katalog odpadów nie przewiduje wszystkich przypadków występujących w praktyce. Trzeba więc szukać logicznych rozwiązań poprzez analogię oraz szukać rozwiązań właściwych ze względów ekologicznych i ekonomicznych.

Generalnie odpady klasyfikuje się według źródła powstawania na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), gdzie odpady podzielono w zależności od źródła ich wytworzenia. Zakwalifikowanie zbrykietowanego pyłu pod kodem 03 03 08 będzie więc działaniem praktycznym, racjonalnym i ekonomicznym, albowiem nie potrzebne będzie dodatkowe miejsce na selektywne zbieranie odpadu o nowym kodzie, nie potrzebne będzie pozyskanie dodatkowego odbiorcy, a także potrzeby prowadzenia dodatkowej dokumentacji. Jednocześnie zostanie zachowana zasada zakwalifikowania według źródła powstawania.Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.