Gmina może przekazać szkole grunty rolne w trwały zarząd

Budownictwo

Nieruchomości mogą być oddawane jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczane na cele związane z ich działalnością. W praktyce nie jest możliwe, ażeby gmina sama sobie de...

12.02.2014