Umowa o prace projektowe

Budownictwo

Umowa o prace projektowe jest w istocie umową o dzieło, a więc jedną z umw nazwanych uregulowanych w przepisach kodeksu cywilnego. Zgodnie z definicją zawartą wkodeksu cywilnego przez umowę o dzieło...

25.05.2007

Osoby niepełnoletnie właścicielami nieruchomości

Budownictwo

W trakcie kontroli nieużytkowanego budynku ustalono, że właścicielami są osoby niepełnoletnie (dwoje braci) - jedenaście i piętnaście lat. Dzieci pozostają pod władzą rodzicielską obojga rodziców....

30.04.2007
1    404  405  406  407  408 
Prawo.pl