W dniu 29 maja br. prezydent Lech Kaczyński podpisał znowelizowaną ustawę Prawo budowlane. Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo budynków, zwłaszcza wielkopowierzchniowych, szczególnie tam, gdzie organizowane są imprezy masowe.

Zgodnie z ustawą, budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 tys. m kw. oraz inne obiekty o powierzchni dachu większej niż 1 tys. m kw. mają być kontrolowane dwa razy w ciągu roku - przed i po okresie zimowym. Niedopełnienie tych obowiązków zagrożone będzie karą grzywny w wysokości co najmniej 1 tys. zł lub więzieniem.

Jeśli inspektor budowlany stwierdzi, że budynek zagraża bezpieczeństwu użytkowników, będzie to oznaczało jego zamknięcie do czasu usunięcia nieprawidłowości.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Biznes.onet.pl (za PAP), 30 maj 2007 r.