Osoby niepełnoletnie właścicielami nieruchomości

Budownictwo

W trakcie kontroli nieużytkowanego budynku ustalono, że właścicielami są osoby niepełnoletnie (dwoje braci) - jedenaście i piętnaście lat. Dzieci pozostają pod władzą rodzicielską obojga rodziców....

30.04.2007
1    404  405  406  407  408 
Prawo.pl
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski