Opłata skarbowa a sprawy z zakresu budownictwa

Budownictwo

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z pźn. zm.) opłacie tej w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podlega...

09.06.2008

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Budownictwo

Inspektor nadzoru budowlanego jest reprezentantem inwestora na budowie i sprawuje kontrolę nad prawidłowością przebiegu budowy. Warunkiem jest tu posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania...

26.05.2008

Tworzenie spółek wodnych

Środowisko

Spłka wodna to posiadająca osobowość prawną jednostka organizacyjna działająca w celu zaspakajania, wskazanych ustawą Prawo wodne, potrzeb z zakresu gospodarowania wodami. Spłka wodna jest formą...

19.05.2008