Największy udział w przyroście nowych zasobów mieszkaniowych w okresie styczeń-wrzesień br. mieli deweloperzy.
W ciągu trzech pierwszych kwartałów tego roku oddali oni 53.959 mieszkań (o 18,5% więcej niż w ub. roku), co stanowiło 47,0% ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania. Inwestorzy indywidualni wybudowali w tym czasie 50.635 mieszkań (o 1,8% mniej niż przed rokiem), zaś spółdzielnie mieszkaniowe - 5210 mieszkań (o 17,7% mniej niż przed rokiem). Pozostali inwestorzy (budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) oddali do użytkowania w ciągu dziewięciu miesięcy 2009 r. łącznie 4907 mieszkań, tj. o 20,6% więcej niż w ub. roku, a ich udział w ogólnej liczbie mieszkań oddanych do użytkowania był wyższy niż przed rokiem i wyniósł 4,3%. W budownictwie komunalnym oddano do użytkowania – 2276 mieszkań, tj. o 33,3% więcej niż w ub. roku, społecznym czynszowym – 2177 (o 3,5%) i zakładowym – 454 (o 75,3% więcej).
eGospodarka.pl, 19 października 2009 r., oprac. Regina Anam