Spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły spłacić wcześniej kredyt ciążący na ich mieszkaniach. W tym celu walne zgromadzenie musi podjąć uchwałę.
Takie zmiany zakłada nowelizacja ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, którą 23 października br. uchwalił Sejm. Dotyczy ona osób i spółdzielni, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy na przełomie lat 80. i 90. Spółdzielni, która podejmie decyzję o wcześniejszej spłacie kredytu i spłaci swój dług, będzie przysługiwać roszczenie wobec spółdzielców o zwrot części zadłużenia, która przypada na mieszkania, które zajmują. Nowelizacja przewiduje umorzenie należności wobec Skarbu Państwa spółdzielcom o niskich dochodach, którzy mają problemy ze spłatą starego kredytu mieszkaniowego. Posłowie uchwalili też zmianę dotyczącą kredytobiorców, którzy planują spłacić zadłużenie z tytułu kapitału i skapitalizowanych odsetek bankowych lub chcą spłacić zadłużenie jednorazowo. Nowelizacją zajmie się teraz Senat.

Rzeczpospolita, 24 października 2009 r., Renata Krupa-Dąbrowska