Zakończenie inwestycji związanych z Euro 2012 nie oznacza końca inwestycji infrastrukturalnych lub ich gwałtownego załamania.
Taka była zgodna opinia dyskutantów konferencji pt. „Inwestycje w trakcie kryzysu. Budownictwo, infrastruktura, inwestycje komunalne.” Realizacja rządowego programu budowy dróg i autostrad jest opóźniona, można więc oczekiwać, że część tych zadań, szczególnie współfinansowana ze środków unijnych, zostanie przesunięta na lata 2014-2015 - mówił Zbigniew Kotlarek, prezes zarządu Polskiego Kongresu Drogowy. Zdaniem prezesa, nawet jeżeli zostaną one zrealizowane, to i tak rządowy plan budowy 5 tys. dróg szybkiego ruchu oraz 200 obwodnic będzie wykonany w połowie, więc należy go dokończyć w drugiej połowie dekady. Do tego dochodzą inne zadania, jak dostosowanie dróg krajowych do wymagań unijnych pod względem dopuszczalnego nacisku na oś, a przede wszystkim remonty i odtworzenie dróg samorządowych. Ponadto, jak podkreślano w dyskusji, dopiero po 2014 roku nastąpi szczyt zadań inwestycyjnych na kolei.

Wnp.pl, 26 października 2009 r., Piotr Stefaniak