W poniedziałek kończą się konsultacje projektu zmian w unijnej regulacji dotyczącej identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym. Jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji, to przepisy istotne dla wszystkich, dla których ważne są usługi takie jak np. elektroniczne podpisy i pieczęci.
Krzysztof Sobczak
31.08.2020
Rynek i konsument Nowe technologie Prawo unijne
Przepisy tarczy antykryzysowej odroczyły nieco terminy wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. PIT za marzec i kwiecień firmy mogły rozliczyć do 1 czerwca. Więcej czasu było też na wpłatę zaliczek za maj. Jak jednak potwierdzają doradcy podatkowi, skarbówka zaczęła ostatnio dotkliwie karać nawet na minimalne opóźnienie we wpłacie PIT. Automatycznie stosowane są też przepisy kodeksu karnego skarbowego o przestępstwach.
Krzysztof Koślicki
31.08.2020
Ordynacja PIT Rachunkowość

Allegro nie sprzeda towarów naruszających prawo

Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Serwis Allegro postanowił wycofać ze sprzedaży książkę zawierającą treści o charakterze antysemickim i poddające w wątpliwość historyczne fakty dotyczące Zagłady oraz zadeklarował konsekwentne stosowanie zasad wycofywania z oferty produktów naruszających prawo i regulamin serwisu.
Krzysztof Sobczak
29.08.2020
Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Dylemat w kantorze: kupno z lewej czy z prawej?

Prawo cywilne Małe i średnie firmy Finanse
Czy na tablicy informacyjnej w kantorze aktualny kurs kupna waluty powinien być wyświetlany po prawej, czy po lewej stronie? W układzie poziomym czy pionowym? Przepisy prawa o tym milczą, a zabiegani klienci czują się zdezorientowani i często tracą na transakcjach. Gdy spór UOKiK i sieci kantorów trafił do sądu, ten uznał, że jest luka w prawie.
Robert Horbaczewski
29.08.2020
Prawo cywilne Małe i średnie firmy Finanse

Niekorzystne zmiany dla pasażerów linii lotniczych nie są jeszcze przesądzone

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo unijne Koronawirus a prawo
Kilka lat temu Komisja Europejska zaproponowała znaczące zmiany do rozporządzenia regulującego kwestie odszkodowań dla pasażerów za opóźnienie lotu. Teraz to do Rady Unii Europejskiej należy decyzja o podjęciu prac nad nowelizacją. Niemcy, którzy objęli prezydencję jeszcze jednak jej nie podjęli. Niewykluczone, że sytuacja związana z koronawirusem będzie miała na nią wpływ.
Dorian Lesner
29.08.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo unijne Koronawirus a prawo

Ponad połowa przedsiębiorców niepokoi się o przyszłość

Finanse Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Epidemia koronawirusa wywiera negatywny wpływ na wyniki działalności gospodarczej i nastroje większości przedsiębiorców. Choć duża część z nich jest zadowolona z pomocy udzielonej przez rząd, to spodziewają się kolejnych problemów w następnych miesiącach – wynika z badań opracowanych na zlecenie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Centrum im. Adama Smitha.
Grażyna J. Leśniak
28.08.2020
Finanse Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Starostowie chcą zwiększenia finansowania ze środków budżetu państwa zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii. Ma to związek z nowelizacją w kwietniu br. Prawa geodezyjnego i kartograficznego, której celem było usprawnienie i przyspieszenie tempa realizacji zadań, a co za tym idzie również procesu inwestycyjnego w kraju.
Hanna Hendrysiak
28.08.2020
Administracja publiczna Budownictwo
We wrześniu ma ruszyć specjalna aplikacja na smartfony, która pozwoli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na bezpośredni, zdalny kontakt z rolnikami, w tym na prowadzenie zdalnych kontroli w sprawie dopłat bezpośrednich. Zamiast przyjeżdżać do gospodarstwa, kontrolujący poprosi rolnika o zrobienie "geotagowanych" zdjęć.
Agnieszka Matłacz
28.08.2020

UOKiK ma ocenić przejęcie sklepów TESCO przez duńską firmę

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Prawo unijne
Krajowy organ ochrony konkurencji powinien ocenić planowane przejęcie kontroli nad siecią supermarketów Tesco w Polsce - zdecydowała Komisja Europejska, wskazując na Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nabywcą 301 sklepów brytyjskiej firmy jest duńska grupa Salling Group A/S.
Krzysztof Sobczak
27.08.2020
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Prawo unijne

Ustawa podpisana - teraz NFOŚiGW ma wspierać elektromobilność

Środowisko Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Likwidacja Funduszu Niskoemisyjnego Transportu oraz utworzenie w jego miejsce nowego zobowiązania wieloletniego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Rozwiązanie to ma przyspieszyć finansowanie ze środków publicznych rozwoju transportu niskoemisyjnego.
Krzysztof Sobczak
27.08.2020
Środowisko Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Uruchomienie nadzwyczajnych instrumentów wspierających samorządowe instytucje artystyczne, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne wykonujące zawody twórcze lub artystyczne - to cel ustawy, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda.
Krzysztof Sobczak
27.08.2020
Finanse samorządów Małe i średnie firmy
Opłata manipulacyjna nie powiększa wartości początkowej środków trwałych. Sporna jest kwestia, czy opłata ta stanowi koszt uzyskania przychodów jednorazowo (takie jest moje zdanie w tej kwestii), czy proporcjonalnie do okresu, na jaki została zawarta umowa leasingu (takie stanowisko w tej kwestii reprezentują organy podatkowe) - wyjaśnia ekspert LEX Księgowość.
Tomasz Krywan
27.08.2020
CIT PIT
Gdy dochodzi do przekształcenia formy prawnej spółki, następca prawny może korzystać z ochrony, jaką daje interpretacja indywidualna wydana poprzednikowi. Fakt, że spółka przekształcana nie zdążyła się do niej zastosować nie ma znaczenia. Potwierdził to właśnie Naczelny Sąd Administracyjny.
Wiesława Moczydłowska
27.08.2020
Ordynacja Doradca podatkowy Spółki
Dotychczasowa strategia działania spółek hodowli koni, polegająca na utrzymywaniu hodowli koni przez inną działalność spółek (np. hodowlę bydła, produkcję mleka i produkcję roślinną) przestała przynosić efekty, a ich pogarszająca się sytuacja finansowa może stanowić zagrożenie dla stabilności hodowli koni. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli należy na nowo zdefiniować kierunki i cele hodowli
Agnieszka Matłacz
27.08.2020
Prawo gospodarcze
Już 1 października firmy będą rozliczać VAT według nowych zasad. Nie będzie trzeba m.in. wysyłać deklaracji podatkowych. Zastąpi je całkowicie odmieniony jednolity plik kontrolny. Problem jednak w tym, że trzeba w nim będzie podawać dużo więcej szczegółowych informacji. Za błędy będą groziły surowe kary.
Krzysztof Koślicki
27.08.2020
VAT Rachunkowość

Producenci pasz ukarani za zmowę rynkową

Prawo cywilne Małe i średnie firmy
Producenci pasz dla zwierząt hodowlanych – Polmass i Ekoplon - zawarli porozumienia ograniczające konkurencję. Podzielili miedzy sobą dwa rynki, ograniczając odbiorcom swobodny wybór produktów. Zmowa rynkowa została wykryta przez UOKiK, którego prezes nałożył na na jej uczestników kary finansowe w łącznej wysokości ponad 17 mln zł.
Krzysztof Sobczak
26.08.2020
Prawo cywilne Małe i średnie firmy

Wsparcie z tarcz antykryzysowych trudno rozliczyć bez błędów

CIT PIT Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Nieprawidłowe rozliczenie darowizny, zakupu sprzętu do walki z epidemią czy wynagrodzeń pracowniczych – to tylko niektóre obszary ryzyka i potencjalnych sporów ze skarbówką. Kontrole mogą potrwać nawet do 2026 roku. Przed skutkami błędnego rozliczenia tarcz antykryzysowych pewną ochronę może dać połączenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kadry zarządzającej z polisą skarbową.
Krzysztof Koślicki
26.08.2020
CIT PIT Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa

Gminy uzdrowiskowe liczą straty i oczekują wsparcia

Samorząd terytorialny Finansowanie zdrowia Tarcza Antykryzysowa
Trwająca od paru miesięcy pandemia koronawirusa oznacza gwałtowne załamanie ruchu turystycznego na terenie uzdrowisk oraz katastrofalne skutki finansowe dla działających tam podmiotów gospodarczych i dla samych gmin. Taka ocena wynika z analizy przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP.
Krzysztof Sobczak
26.08.2020
Samorząd terytorialny Finansowanie zdrowia Tarcza Antykryzysowa

Na wizytę w urzędzie skarbowym będzie można się umówić

Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna
Ministerstwo Finansów pracuje nad wdrożeniem ogólnopolskiego systemu do rezerwacji wizyt w urzędzie skarbowym. Na spotkania z urzędnikami, od niedawna, można się już umawiać w województwach podlaskim i wielkopolskim. Ma to rozładować kolejki i ułatwić załatwianie spraw. Z powodu koronawirusa urzędy przyjmują interesantów tylko trzy dni w tygodniu.
Krzysztof Koślicki
26.08.2020
Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna
Choć przepisy o odpowiedzialności menedżerów z tytułu naruszenia reguł konkurencji obowiązują już od kilku lat, nie została dotąd na ich podstawie wydana żadna decyzja. Obecnie trwają cztery postępowania, które jeszcze w tym roku mogą zakończyć się nałożeniem sankcji na objęte nimi osoby zarządzające. A więc stosowanie tych przepisów może nabrać praktycznego znaczenia
Katarzyna Racka Weronika Herbet
26.08.2020
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Przepisy ograniczające obrót wierzytelnościami szpitali są zgodne z konstytucją, zaś ograniczenie wolności umów wynikające z tych przepisów służy zapewnieniu ochrony prawa do opieki zdrowotnej - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. - Wolność umów, jako wolność konstytucyjnie chroniona, nie ma jednak absolutnego charakteru, a co za tym idzie może podlegać koniecznym ograniczeniom
Krzysztof Sobczak
25.08.2020
Prawo cywilne Finansowanie zdrowia
Ministerstwo Sprawiedliwości wraca do swojego projektu przewidującego, że odpowiedzialność zbiorowa byłaby stosowana wobec dużych firm, zatrudniających ponad 250 pracowników. Według koncepcji resortu przepisy nałożyłyby na przedsiębiorcę obowiązek zapobiegania popełnianiu przestępstw przez pracowników i współpracowników firmy.
Krzysztof Sobczak
25.08.2020
Prawo karne Prawo gospodarcze
Ministerstwo Rozwoju zamierza zaproponować 500 metrów jako bezwzględną minimalną odległość elektrowni wiatrowych od budynków, jeśli gmina dopuści zniesienie na swym terenie tzw. zasady 10H. Obecnie obowiązuje 10-krotność całkowitej wysokości wiatraka. Propozycja wychodzi na przeciw zarówno oczekiwaniom branży jak i gmin.
Krzysztof Sobczak
25.08.2020
Samorząd terytorialny Budownictwo
Rzecznik Finansowy złożył w ubiegłym tygodniu pozew w imieniu klienta Idea Banku, który został wprowadzony w błąd w trakcie proponowania nabycia i oferowania obligacji korporacyjnych spółki GetBack S.A. Zdaniem Rzecznika sprawa jest szczególnie bulwersująca, ponieważ na ryzykowną inwestycję namówiono osobę, która w momencie nabywania obligacji miała 85 lat.
Krzysztof Sobczak
25.08.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik inflacji w przypadku zdrowia wyniósł w lipcu br. 5,3 proc. Liderem wzrostu cen są usługi stomatologiczne. Zdaniem ekspertów w kolejnych miesiącach już nie powinno być tak szybkiego tempa wzrostu cen w tym segmencie rynku.
Katarzyna Redmerska
25.08.2020
Pacjent Opieka zdrowotna
W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie toczą się prace na temat projektu dotyczącego konfiskaty prewencyjnej, a Stały Komitet Rady Ministrów się nie zajmował tego rodzaju projektem - powiedział we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk. Wskazał również, że PiS wielokrotnie udowadniała, że w swoich działaniach, także legislacyjnych bierze pod uwagę przede wszystkim dobro obywateli.
Patrycja Rojek-Socha
25.08.2020
Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo podaje kryteria weryfikacji małych i średnich firm dla potrzeb pomocy

Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo Tarcza finansowa
Mikroprzedsiębiorca to firma, która zatrudnia co najmniej jednego pracownika oraz nie więcej niż dziewięciu pracowników (z wyłączeniem właściciela), oraz jej roczny obrót za 2019 r. lub suma bilansowa w 2019 r. nie przekracza kwoty 2 mln euro. Takie objaśnienie przedstawił resort rozwoju w odniesieniu do weryfikacji wielkości przedsiębiorstwa przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu subwencji finansowej
Krzysztof Sobczak
25.08.2020
Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo Tarcza finansowa
Wypłata dywidendy nie jest transakcją kontrolowaną. Zdaniem Ministerstwa Finansów, nie stanowi też działania o charakterze gospodarczym. Nie podlega więc obowiązkowi sporządzenia (lokalnej) dokumentacji cen transferowych. Tak wynika z odpowiedzi resortu na interpelację poselską.
Krzysztof Koślicki
25.08.2020
CIT PIT Doradca podatkowy
Wydatki, które zostały sfinansowane ze środków pochodzących z urzędu pracy na podjęcie działalności gospodarczej, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Wyjątkowo trzeba potraktować jednak zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Potwierdza to skarbówka.
Wiesława Moczydłowska
25.08.2020
PIT Rachunkowość Małe i średnie firmy
Konsultacje publiczne w sprawie nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, która ma m.in. wprowadzić regulacje dotyczące prawa holdingowego, potrwają do 19 września 2020 r. - przypomina Ministerstwo Aktywów Państwowych. - Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zgłaszania uwag i komentarzy - czytamy we wpisie resortu na Twitterze.
Krzysztof Sobczak
25.08.2020
Spółki Prawo gospodarcze