Odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie ma być realizowana według specustawy. A więc brak uregulowanych stosunków własnościowych nie przeszkodzi w wydaniu decyzji lokalizacyjnej. Wyłączone będzie też stosowanie zamówień publicznych, skracona droga sądowa. Ustawa nakaże wypłatę odszkodowań, ale jeśli nie dojdzie do porozumienia to określi je wojewoda.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.07.2021
Zamówienia publiczne Administracja publiczna Budownictwo
Ministerstwo Finansów poinformował, że e-Urząd Skarbowy umożliwi wspólnikom spółki osobowej dostęp do danych identyfikacyjnych spółki. Dzięki nowej usłudze wspólnicy pół miliona spółek mogą bez przychodzenia do urzędu skarbowego, sprawdzić dane swojej firmy.
Krzysztof Sobczak
16.07.2021
Nowe technologie Spółki
Zakład ubezpieczeń powinien przedstawić poszkodowanemu realną propozycję najmu pojazdu zastępczego, który pod istotnymi względami będzie odpowiadał pojazdowi należącemu do poszkodowanego – stwierdziła w opublikowanym w piątek opracowaniu Komisja Nadzoru Finasowego.
Krzysztof Sobczak
16.07.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument
Brak prawidłowej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa może być dla przedsiębiorcy bardzo dotkliwy. Częstą formą naruszeń są działania pracowników, szczególnie tych byłych, którzy odchodząc zachowują lub zabierają ze sobą np. listę klientów, wzorów dokumentów czy metod, którymi posługiwali się u pracodawcy - pisze radca prawny dr Anna Stasiak-Apelska.
Anna Stasiak - Apelska
16.07.2021
Rynek Ochrona konkurencji
Lubelski Urząd Skarbowy, jako wyspecjalizowany w zakresie rozliczeń podatku u źródła przez firmy działające w Polsce, zaczął wysyłać wybranym podmiotom komunikaty ostrzegające. Przypomina w nich m.in. o konieczności dochowania należytej staranności. Zdaniem doradców podatkowych, może to być zapowiedź szerokiej akcji kontrolowania rozliczeń transgranicznych.
Krzysztof Koślicki
16.07.2021
Ordynacja CIT PIT Doradca podatkowy
W e-KRS obecnie rozpatrywane są jedynie wnioski dotyczące m.in. rejestracji spółek przesyłane przez system S24, pozostałe są przyjmowane, ale czekają. Barierą są m.in. z opłaty i adresy, bo tych nowy system na razie nie przetwarza. Nadal jest też problem z połączeniem z Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Notarialnych, a tym samym z rozpatrywaniem wniosków o przekształcenie spółek.
Patrycja Rojek-Socha
16.07.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
W czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uznał argumentację ze skargi Polski w sprawie decyzji zwalniającej gazociąg OPAL z niektórych przepisów tzw. Trzeciego Pakietu Energetycznego. Wyrok kończy wieloletni spór o zasady korzystania z tego gazociągu, stanowiącego lądowe przedłużenie gazociągu Nord Stream 1.
Renata Krupa-Dąbrowska
15.07.2021
Wymiar sprawiedliwości Rynek Finanse
Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję o interwencji produktowej i zakazała wprowadzania do obrotu, dystrybucji i sprzedaży ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych – umów ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym i spełniają określone kryteria.
Regina Skibińska
15.07.2021
Rynek i konsument Finanse
Zgodnie z ustaleniami z XII Forum Cen Transferowych (FCT) Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rekomendacji w zakresie wpływu pandemii COVID-19 na ceny transferowe dla polskich podatników. Założeniem rekomendacji jest przedstawienie podatnikom jednolitych, spójnych wyjaśnień odnośnie wpływu pandemii na rozliczenia podmiotów powiązanych.
Marek Gwóźdź
15.07.2021
CIT PIT Doradca podatkowy
Szwajcarska spółka ma zakaz rozporządzania i obciążania udziałów oraz akcji w zakupionej jesienią 2019 roku firmie do czasu stwierdzenia ważności umowy sprzedaży – taką decyzję o zabezpieczeniu podjął warszawski Sąd Okręgowy, przyznając prawo wykonania praw korporacyjnych zarządcy restrukturyzacyjnemu. - To może mieć negatywny wpływ na pozycję rynkową firmy
Andrzej Mazurowski
15.07.2021
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Zakaz noszenia w miejscu pracy jakichkolwiek widocznych symboli wyrażających przekonania polityczne, światopoglądowe lub religijne może być uzasadniony koniecznością prezentowania przez pracodawcę neutralnego wizerunku wobec klientów lub zapobiegania konfliktom w pracy – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Grażyna J. Leśniak
15.07.2021
Prawo pracy Prawo unijne
Obniżenie opłat za zajęcie pasa drogowego na cele telekomunikacyjne co do zasady dotyczy tylko nowo realizowanych inwestycji. Tak wynika z informacji przedstawionej przez rząd stronie samorządowej na posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST. Jednocześnie rząd zapowiada zmianę przepisów, która ma wykluczyć wątpliwości interpretacyjne w tym zakresie.
Robert Horbaczewski
15.07.2021
Samorząd terytorialny Budownictwo
Przedsiębiorcy nie wiedzą czy mogą pytać swoich klientów lub uczestników wydarzenia o szczepienie. Wielu rezygnuje z tego i przyjmuje maksymalną dopuszczalną liczbę gości, a mogłaby większą, gdyby te przepisy były bardziej precyzyjne. Przedsiębiorcy z Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie apelują do rządu o przyjęcie regulacji, które pozwolą na skuteczne weryfikowanie, kto jest zaszczepiony.
Renata Krupa-Dąbrowska
15.07.2021
Rynek i konsument Koronawirus szczepienia

ZUS: Od 23 lipca kolejna odsłona tarczy

Ubezpieczenia społeczne Finanse Tarcza Antykryzysowa
Przedsiębiorcy prowadzący sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy ponieśli straty z powodu pandemii COVID-19, będą mogli ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek oraz świadczenie postojowe. Wnioski można składać od 23 lipca, wyłącznie elektronicznie, przez PUE ZUS - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
15.07.2021
Ubezpieczenia społeczne Finanse Tarcza Antykryzysowa

Realizacja celów długoterminowych ważnym czynnikiem rozwoju miast

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Miasta to centra rozwoju-lokomotywy - krajowe, regionalne, subregionalne i lokalne - których zadaniem jest m.in. tworzenie ponadlokalnej infrastruktury społecznej i ekonomicznej. Efektywne wykorzystanie ich potencjału rozwojowego i kształtowanie gospodarki opartej o wiedzę prowadzi do rozlewania się ich rozwoju-dyfuzji na obszary funkcjonalnie zależne
Eugeniusz Sobczak Michał Staniszewski
15.07.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

SN: Sędziowie rejonowi nie zauważyli, że przepis uchylono

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Budownictwo
Uwagi sądu pierwszej instancji uszła zarówno utrata mocy obowiązującej artykułu o karach za samowolę budowlaną, jak i konieczność zakwalifikowania zachowania sprzecznego z prawem jako wykroczenia - orzekła Izba Karna Sądu Najwyższego. I umorzyła postępowanie mimo upływu terminu przedawnienia w momencie składania kasacji przez prokuratora.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.07.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Budownictwo

Podatkami zaczynają rządzić algorytmy

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Algorytmy, Big Data i Machine Learning zaczynają być w podatkach odmieniane przez wszystkie przypadki. Podatki odchodzą od papieru, a dostarczanie danych w sposób odizolowany i niepozwalający na ich analizę w szerszym kontekście przechodzi do lamusa. Dzięki algorytmom organy podatkowe stają się pomału jak Google czy Facebook, wiedząc o podatnikach często może i więcej niż oni sami.
Krzysztof Koślicki
15.07.2021
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

Pijany sprawca wypadku płaci poszkodowanym z własnej kieszeni

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Policja
Jeżeli z winy sprawcy prowadzącego auto po alkoholu doszło do kolizji, to zgodnie z obowiązujacym obecnie prawem ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanemu odszkodowanie, ale następnie występuje do sprawcy z roszczeniem regresowym. Świadczenia obejmują też rentę alimentacyjną dla dzieci ofiar śmiertelnych wypadku.
Regina Skibińska
15.07.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Policja
Szesnaście organizacji branżowych wystąpiło z apelem w sprawie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (rop) do wicepremiera Jarosława Gowina oraz ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki. Chodzi o implementację unijnych rozwiązań do polskiego prawa. Proponują, aby projektowanie nowego modelu ROP odbywało się w pierwszej kolejności z poziomu identyfikacji zagrożeń dla możliwości realizacji celów środowiskowych.
Renata Krupa-Dąbrowska
14.07.2021
Środowisko Rynek
Resort finansów rozpoczął konsultacje podatkowe dotyczące nowych wzorów JPK_V7K i JPK_V7M. Konsultowane zmiany mają związek z nowelizacją przepisów w podatku od towarów i usług, które wchodzą w życie w okresie od 1 lipca 2021 roku do 1 stycznia 2022 roku. Opinie o nowych wzorach plików można zgłaszać do końca lipca.
Krzysztof Koślicki
14.07.2021
VAT Rachunkowość
Zbyt późno podjęto działania wobec klienta, który nie spłacał kredytu konsumenckiego i w efekcie część roszczeń uległa przedawnieniu. Jednak sądy dwóch instancji uznały, że do przedawnienia nie doszło. W sprawę właczył się Rzecznik Finasnowy, który skierował w tej sprawie skargę nadzywczajną do Sądu Najwyższego.
Krzysztof Sobczak
14.07.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument

Ćwierć miliarda złotych za naruszenie reguł konkurencji

Prawo cywilne Spółki Ochrona konkurencji
Kwotę 163,7 mln złotych wraz z odsetkami, co daje łącznie ponad 263 milionów złotych, ma zapłacić spółka Emitel na rzecz Magna Polonia jako rekompensatę za naruszenie reguł uczciwej konkurencji - zdecydował 2 lipca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie. To prawdopodobnie największa kwota zasądzona w tego typu sprawie w polskiej praktyce sądowej.
Katarzyna Buczkiewicz
14.07.2021
Prawo cywilne Spółki Ochrona konkurencji
Zbliża się termin rozliczenia podatku dochodowego za czerwiec. Trzeba będzie w nim wykazać subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju. Przedsiębiorcy od 1 czerwca otrzymują decyzje o wysokości umorzonej subwencji. Taki dokument stanowi podstawę do rozpoznania przychodu i naliczenia podatku. Rząd zapowiada zwolnienie z podatku, ciągle nie ma jednak przepisów w tym zakresie.
Krzysztof Koślicki
14.07.2021
CIT Rachunkowość Tarcza finansowa

NSA: Opłata recyklingowa nie do zwrotu

Środowisko Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Opłata recyklingowa nie stanowi obciążenia ostatniego użytkownika kosztami przetwarzania pojazdu wycofanego z eksploatacji, ponieważ środki na utrzymanie systemu recyklingu nie pochodzą niemal w całości z opłat recyklingowych. Nie jest też sprzeczna z tzw. dyrektywą wrakową - orzekła Naczelny Sąd Administracyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.07.2021
Środowisko Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Każda rozprawa przed WSA oraz NSA powinna uwzględniać ocenę wszczęcia postępowania karnego skarbowego z punktu widzenia wywołania wyłącznie skutku w postaci wydłużenia postępowania podatkowego. Mamy tutaj bowiem do czynienia ze złą interpretacją przepisów, naciąganiem lub też obchodzeniem prawa podatkowego ze strony Krajowej Administracji Skarbowej
Agnieszka Czernik
14.07.2021
Ordynacja Doradca podatkowy
Produkt leczniczy wydawany bez recepty w jednym państwie Unii może być sprzedawany w innym jedynie, gdy dopuściło go ono do obrotu. Jeśli takiego pozwolenia brak, lek można dostarczyć do drugiego państwa, jeżeli w świetle prawa Unii jego stosowanie służy zaspokojeniu szczególnych potrzeb o charakterze medycznym. Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości UE w węgierskiej sprawie.
Jolanta Ojczyk
14.07.2021
Farmacja Prawo unijne

Samorządy wciąż walczą z reklamami, a firmy czasem w sądach wygrywają

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Budownictwo
Wiele samorządów chce "ukrócić” nadmiar reklam i przyjmuje uchwały krajobrazowe. Ale firmy nie chcą dobrowolnie ich usuwać. Idą do sądów, a wyroki są różne. W Trybunale Konstytucyjnym czekają na rozpatrzenie dwa pytania dotyczące przepisów, dzięki którym miasta mogą żądać usunięcia legalnie postawionych nośników reklam. Jeżeli okaże się, że są one niekonstytucyjne, przedsiębiorcy będą mogli liczyć na odszkodowania.
Renata Krupa-Dąbrowska
14.07.2021
Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Budownictwo
Pracodawcy coraz uważniej przyglądają się swoim pracownikom i coraz częściej oceniają efekty ich pracy, zwłaszcza pracy zdalnej. Nowością są – wprowadzane w firmach obok ocen półrocznych i rocznych - oceny kwartalne. Eksperci przyznają, że pracodawca ma prawo oceniać wyniki pracy, a słabe lub niezadawalające go - mogą być powodem zwolnienia.
Grażyna J. Leśniak
14.07.2021
Prawo pracy HR
We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt, który ma ułatwić pozyskiwanie gruntów leśnych m.in. pod inwestycje energetyczne bądź związane z elektromobilnością. Przepisy mają obowiązywać tylko dwa lata i dotyczyć jedynie okolic Jaworzna i Stalowej Woli. Wcześniej podobną zamianę, ale dalej idącą, przygotowywali posłowie PiS.
Renata Krupa-Dąbrowska
13.07.2021
Środowisko Budownictwo
Projektowane przepisy ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych mają w założeniu uprościć obowiązki sprawozdawcze dla małych i średnich organizacji pozarządowych, zwiększyć jawność działalności i poszerzyć krąg organizacji mogących korzystać z uproszczonej ewidencji. Nie wszystkie propozycje podobają się organizacjom. M.in. te dotyczące podawania danych donatorów.
Robert Horbaczewski
13.07.2021
Rachunkowość Administracja publiczna RODO
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski