Projekt nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, którego celem jest dostosowanie polskiego prawa do wchodzących w życie przepisów UE dotyczących wymogów kapitałowych dla firm inwestycyjnych, tzw. pakietu IFD/IFR, wraca do Komisji Finansów Publicznych z poprawkami zgłoszonymi przez klub PiS w środę podczas drugiego czytania.
Grażyna J. Leśniak
29.09.2021
Finanse publiczne Prawo gospodarcze
Sejm nie poparł w środę poprawek Senatu, których celem było rozszerzenie grupy podmiotów uprawnionych do otrzymania wsparcia finansowego w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego. Posłowie nie zgodzili się też na podwyższenie rekompensat dla firm. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta.
Grażyna J. Leśniak
29.09.2021
Małe i średnie firmy Finanse
Zgodnie z Prawem budowlanym budowa paczkomatów nie wymaga jakichkolwiek zgód organów, o ile ich wysokość nie przekracza 3 m. Dalsze ograniczenia w lokalizowaniu paczkomatów wynikają z odrębnych przepisów - wyjaśnia Filip Wasilewski z LEX Budownictwo.
Filip Wasilewski
29.09.2021
Budownictwo
Planowane rozporządzenie o rynkach cyfrowych (DMA) grozi stworzeniem monopolu informacyjnego dla platform cyfrowych. Zdaniem ekspertów to akt fundamentalny dla tego rynku. Zakazuje praktyk wyraźnie nieuczciwych oraz nakłada sankcje za nieprzestrzeganie przepisów, które mogą obejmować grzywny w wysokości do 10 proc. światowego obrotu platformy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.09.2021
Brak uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, mającej rozstrzygnąć wątpliwości dotyczące spraw kredytów zaciągniętych w CHF, jest najmniejszym zmartwieniem frankowiczów. Grozi im unieważnienie wyroków wydanych w nieprawidłowym składzie - w tzw. wydziale frankowym Sądu Okręgowego większość sędziów jest z nadania nowej KRS. W efekcie tacy kredytobiorcy stali się ofiarami wojny o niezawisłe sądy.
Jolanta Ojczyk Patrycja Rojek-Socha
29.09.2021
Kredyty frankowe
Podła kondycja polskiego prawa podatkowego jest współcześnie sprawą tak oczywistą, że w dyskursie publicznym taki stan rzeczy stopniowo uznawany jest za obiektywny, naturalny i na dodatek ustabilizowany. Do takiego wniosku prowadzi choćby lektura prasy codziennej z zawartymi w niej wypowiedziami praktyków prawa podatkowego – pisze prof. dr hab. Bogumił Brzeziński.
Bogumił Brzeziński
29.09.2021
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Takie ambicje wynikają z założeń do przygotowywanej nowelizacji ustawy prawo własności przemysłowej – procedury mają być szybsze i bardziej przyjazne dla zgłaszających. Brzmi to bardzo atrakcyjnie, zwłaszcza, że sama ustawa również ma być uchwalona szybko – bo już w I kwartale 2022 r. Co jeszcze kryje się za planowanymi zmianami i czy wszystkie na pewno idą w dobrym kierunku?
Anna Sokołowska–Ławniczak
29.09.2021
Prawo gospodarcze
Przyspieszyły prace rządu nad systemem kaucyjnym, który ma być przyjęty w I kwartale 2022 r. Zwrot butelek ma się odbywać bez paragonów. System ma być obowiązkowy w sklepach o powierzchni handlowej od 100 m.kw., a w mniejszych placówkach na zasadzie dobrowolności. Kontrowersje budzą rodzaje opakowań, które mają być nim objęte w pierwszej kolejności.
Regina Skibińska
29.09.2021
Odpady Rynek Finanse Prawo unijne
Nierzetelne konsultacje, tajne projekty, wrzutki poselskie, brak koncepcji, pośpiech, nadregulacja i niestabilność prawa - to siedem grzechów głównych stanowienia prawa w Polsce. We wtorek Pracodawcy RP zaprezentowali IV edycję raportu legislacyjnego za okres listopad 2019 - marzec 2021 r. Zdaniem prawników, trend psucia legislacji widoczny jest od lat, ale tak źle jak jest teraz, dotąd jeszcze nie było.
Grażyna J. Leśniak
28.09.2021
Prawo pracy Prawo gospodarcze

Frankowicze z nakazem zapłaty - sąd naruszył prawo. Skarga nadzwyczajna RPO

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości
Małżeństwo dostało sądowy nakaz zapłaty 200 tysięcy franków szwajcarskich za niespłacony kredyt, zgodnie z wyciągiem z ksiąg bankowych. RPO wniósł skargę nadzwyczajną na ich korzyść. Sąd dopuścił się bowiem poważnych naruszeń prawa, nie uwzględniając standardów obowiązujących w Unii Europejskiej
Renata Krupa-Dąbrowska
28.09.2021
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości
Zainwestowane przez klienta środki i uiszczone opłaty prowizyjne, które stracił, są szkodą, która już istnieje, jest rzeczywista i mierzalna. Bank, który w procesie dystrybucji certyfikatów inwestycyjnych dopuścił się uchybień, doprowadzając do tej szkody, ma wypłacić odszkodowanie – orzekł Sąd Okręgowy w Kielcach.
Regina Skibińska
28.09.2021
Wymiar sprawiedliwości Finanse
Kierowcy łamiący przepisy mają poczuć konsekwencje naruszeń w postaci wyższej składki ubezpieczeniowej, gdyż towarzystwa będą mieć dostęp do informacji o punktach karnych i nałożonych mandatach – przewiduje złożony w Sejmie projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Okazuje się jednak, że zmiana nie będzie dotyczyć aż 3,5 mln kierowców.
Regina Skibińska
28.09.2021
Drogi Ubezpieczenia
Uprawniony z umowy przedwstępnej, który uiścił pełną cenę sprzedaży, może domagać się jej zwrotu w całości, gdy do zawarcia umowy przyrzeczonej nie doszło. Suma ta podlegałaby bowiem zarachowaniu na poczet ustalonej ceny, stąd nie powinna być uznana za zadatek, a tylko za zaliczkę - orzekł Sąd Okręgowy w Suwałkach.
Marek Sondej
27.09.2021
Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości

Hotelarze i restauratorzy liczą długi i szukają pracowników

Rynek Spółki Małe i średnie firmy Finanse Koronawirus a prawo
Zadłużenie branży hotelarskiej w bazie Krajowego Rejestru Długów przekroczyło 300 mln złotych. Pomimo stosunkowo udanych wakacji, które dały oddech, przedsiębiorcy nie spodziewają się, żeby szybko udało się odrobić straty powstałe w wyniku pandemii. Powodem jest widmo kolejnych obostrzeń i braki kadrowe, z którymi mierzy się branża.
Renata Krupa-Dąbrowska
27.09.2021
Rynek Spółki Małe i średnie firmy Finanse Koronawirus a prawo
Pracodawca jest zobowiązany do ustalenia, czy w środowisku pracy występuje czynnik chemiczny stwarzający zagrożenie oraz do udokumentowania oceny ryzyka zawodowego. Zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca jest zobowiązany do eliminowania lub ograniczania ryzyka do minimum.
Edward Kołodziejczyk Dorian Lesner
27.09.2021
BHP Prawo gospodarcze

Frankowicze: Sprawy w rękach jednego sędziego SN

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości
Ten sam sędzia Sądu Najwyższego – Roman Trzaskowski - został wyznaczony jako sprawozdawca przy trzecim pytaniu prawnym dotyczącym kredytów frankowych. Wśród frankowiczów zawrzało, gdyż sędzia ten słynie z orzeczeń, które nie satysfakcjonują kredytobiorców. Może to spowodować "zakrzywienie" linii orzeczniczej w takich sprawach - wskazują prawnicy.
Regina Skibińska
27.09.2021
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości
Analizując zmiany podatkowe zaproponowane w ramach tzw. Polskiego Ładu, wydawać się może, że w niewielkim zakresie dotyczą one obszaru cen transferowych. W rzeczywistości jednak niektóre z proponowanych rozwiązań pośrednio, lecz istotnie, mogą wpłynąć na zasady rozliczeń stosowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi – piszą eksperci KPMG w Polsce.
Joanna Brodziak Piotr Wodecki
27.09.2021
CIT Doradca podatkowy Polski Ład
W dobie zmian klimatycznych ochrona środowiska powinna być priorytetem wszystkich. Ustawodawca nakłada w tym zakresie wiele obowiązków na przedsiębiorców, w tym dotyczących ewidencjonowania i sprawozdawczości opakowań i odpadów. Przepisy są jednak tak skomplikowane, a procedury pracochłonne, że obowiązki te spadną na księgowych i doradców podatkowych – pisze Agnieszka Czernik,
Agnieszka Czernik
25.09.2021
Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Trwa sezon przeglądów technicznych w budynkach wielorodzinnych. Zarządcy chcą zdążyć przed czwartą falą pandemii, wolą też nie ryzykować, bo ciąży na nich odpowiedzialność za stan techniczny budynków. Brakuje jednak im jasnych uregulowań, jak powinien wyglądać przegląd w czasie pandemii, bo w jego ramach trzeba wchodzić do mieszkań. Są jedynie niewiążące zalecenia Sanepidu.
Renata Krupa-Dąbrowska
25.09.2021
Koronawirus a prawo Nieruchomości
Ustanowione w związku z pandemią koronawirusa zakazy, nakazy i ograniczenia, były merytorycznie uzasadnione, ale tryb ich wprowadzenia naruszył podstawowe standardy konstytucyjne i prawa w zakresie wolności działalności gospodarczej. Oznacza to, że decyzja nakładająca karę za nieprzestrzeganie zakazu prowadzenia siłowni została wydana niezgodnie z prawem.
Dorian Lesner
25.09.2021
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
Projekt zmian w ustawie regulującej funkcjonowanie firm pożyczkowych przewiduje wprowadzenie nad nimi nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego, tak samo jak nad bankami. - Musi być ktoś, kto patrzy im na ręce – powiedział wiceminister sprawiedliwości i pełnomocnik rządu ds. praw człowieka Marcin Warchoł, informując o przekazaniu tego projektu do konsultacji.
Krzysztof Sobczak
24.09.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument
Od września 2021 r. do zespołu kancelarii Hoogells dołączył adwokat Michał Wojciechowski, ekspert w zakresie krajowego oraz unijnego prawa zamówień publicznych. W kancelarii objął stanowisko Head of Public Procurement.
Renata Krupa-Dąbrowska
24.09.2021
Prawnicy Zamówienia publiczne

Wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają solidarnie

Prawo cywilne Spółki Małe i średnie firmy
Brak możliwości całkowitego ograniczenia odpowiedzialności wspólników spółki cywilnej powoduje, że podejmowanie ryzykownych przedsięwzięć gospodarczych za pośrednictwem spółki cywilnej może stanowić realne zagrożenie nie tylko dla wspólnego majątku wspólników, ale też majątku osobistego każdego z nich.
Renata Krupa-Dąbrowska
24.09.2021
Prawo cywilne Spółki Małe i średnie firmy
Mimo, że terminy raportowania schematów podatkowych są wciąż częściowo zawieszone, część podatników w najbliższym czasie będzie musiała dokładniej przyjrzeć się realizacji obowiązków na tym gruncie w swoich organizacjach. Wszystko za sprawą obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej
Agata Śliwińska Konrad Kurpiewski
24.09.2021
Ordynacja Doradca podatkowy
Czas oczekiwana na warunki zabudowy oraz pozwolenie na budowę znacznie wydłużył się. Zdaniem Polskiego Związku Firm Deweloperskich winna jest pandemia, która niekorzystnie wpłynęła na pracę urzędów. To już standard, że na warunki zabudowy czeka się dłużej niż 60 dni. Podobnie zaczyna być w przypadku pozwoleń na budowę, coraz mniej wydaje się ich w terminie.
Renata Krupa-Dąbrowska
24.09.2021
Samorząd terytorialny Budownictwo Koronawirus a prawo
Rzecznik Finansowy wystąpił z roszczeniami na rzecz klientów banków w sprawach związanych z utratą środków finansowych w wyniku nieautoryzowanych transakcji płatniczych. Żąda anulowania wykonanych przez oszustów transakcji oraz uznania umów dotyczących udzielonych im pożyczek za nieistniejące. Jak wyjaśnia, klienci nie tylko tracą środki zgromadzone na koncie, ale też muszą spłacać kredyty,
Krzysztof Sobczak
23.09.2021
Prawo cywilne Domowe finanse
Komisja Europejska zdecydowała o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce w związku z "podważeniem niezależności krajowego organu regulacyjnego ds. telekomunikacji" - Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Chodzi o przepisy dotyczące powoływania i odwoływania prezesa UKE, w tym odowłanie poprzedniego przed upływem kadencji.
Renata Krupa-Dąbrowska
23.09.2021
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Korporacyjne programy motywacyjne nadal atrakcyjne podatkowo

Ordynacja PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
W procesie wdrażania programu motywacyjnego istotne jest, aby pamiętać nie tylko o spełnieniu przesłanek ustawowych wskazanych w ustawie o PIT, ale dostosować go możliwie do potrzeb danego podmiotu czy grupy kapitałowej. Wybór właściwego rozwiązania może skutkować wymiernymi korzyściami ekonomicznymi zarówno z perspektywy uczestnika jak i organizatora – pisze Adam Szmyt,
Adam Szmyt
23.09.2021
Ordynacja PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Opłaty za wywóz śmieci od dłuższego czasu ostro szybują w górę. Obowiązująca od czwartku duża nowela ustawy śmieciowej nic nie zmieni. Nowe przepisy jedynie lekko "pudrują” problemy związane z odpadami komunalnymi, ale ich nie rozwiązują. Dla mieszkańców, jak było drogo, tak dalej będzie. Wyjściem z sytuacji może być wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producentów.
Renata Krupa-Dąbrowska
23.09.2021
Samorząd terytorialny Odpady Finanse Nieruchomości

WSA: Nie będzie kary za dyskotekę w lockdownie

Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
W związku z pandemią koronawirusa i wysoką liczbą zakażeń, rząd przyjął rozporządzenie, które zakazywało prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych. Przedsiębiorca, który pomimo tego otworzył swój lokal, został ukarany. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim uchylił wydane w tej sprawie rozstrzygnięcia i umorzył postępowanie
Dorian Lesner
23.09.2021
Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski