Firmy Rodzinne II to wspólny projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, stowarzyszenia...
Katarzyna Bogucka
28.05.2014
Małe i średnie firmy
Firma na próbę to projekt Twojego Ruchu zakładający ulgowe traktowanie przedsiębiorców przez...
PAP
28.05.2014
Czy właścicielka jednoosobowej firmy może zawiesić działalność, gdy przebywa na zwolnieniu...
Piotr Kostrzewa
28.05.2014
Rząd przyjął we wtorek 27 maja projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i...
PAP
27.05.2014
Wprowadzenie ułatwień dla rolników prowadzących produkcję ekologiczną, jednostek certyfikujących...
Krzysztof Sobczak
27.05.2014
Środowisko
Ponad 1,5 tony śniętych ryb odłowiono w ostatnich dniach w rezerwacie przyrody Jezioro Drużno -...
PAP
27.05.2014
Środowisko
Wpisania do konstytucji zakazu prywatyzacji Lasów Państwowych chce PSL. Projektem zmiany...
PAP
27.05.2014
Środowisko
Czy należy wnieść opłatę produktową w wysokości 5 groszy za wprowadzoną w 2013 r. baterię?
Paweł Sosnowski
27.05.2014
Środowisko
Udostępnienie zestawienia numerów działek oraz numerów ksiąg wieczystych wydzielonych pod drogi...
Anna Dudrewicz
27.05.2014
Budownictwo
Czy zarządca nieruchomości odpowiada za anteny na elewacji?Pytanie pochodzi zprogramu Serwis...
Jakub Mazurkiewicz
27.05.2014
Budownictwo
Przedsiębiorca sprawdzając, czy może skorzystać z opodatkowania kartą podatkową, powinien...
Krzysztof Klimek
27.05.2014
Nagrodę Stowarzyszenia Architektów Polskich za najlepszy obiekt zrealizowany w 2012 r. otrzymało...
PAP
27.05.2014
Budownictwo
W pobliżu budowy II linii metra w poniedziałek zapadł się pas jezdni ul. Targowej. Ratusz zapewnia,...
PAP
26.05.2014
Budownictwo
Zmniejszenie obciążeń dla rolników prowadzących gospodarstwa ekologiczne oraz ułatwienia dla...
PAP
26.05.2014
Środowisko
Organ administracji architektoniczno-budowlanej powinien poinformować organ nadzoru budowlanego o...
Agnieszka Jędrzejczak-Syrek
26.05.2014
Budownictwo
Czy dopuszczalne poziomy hałasu muszą być dotrzymane już na granicy z terenem przeznaczonym pod...
Marek Gall
26.05.2014
Środowisko
Do Sejmu trafił senacki projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej, który zakłada, że zobowiązania...
Monika Sewastianowicz
26.05.2014
Przedsiębiorstwa średnie i duże zwiększyły w pierwszym kwartale 2014 r. przychody o 2,7 proc. A ich...
Inny
26.05.2014
Przedsiębiorcami mogą być również cudzoziemcy jednak nie wszyscy i nie zawsze. Osoby zagraniczne z...
Sławomir Liżewski
26.05.2014
Małe i średnie firmy
Stopa bezrobocia liczona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wyniosła w...
PAP
26.05.2014
Inwestor musi aktywnie uczestniczyć w procesie przygotowywania dokumentacji kosztorysowej. Bierna...
Małgorzata Borowska
26.05.2014
Budownictwo
Ochrona łosi i zatrzymanie ich na terenach chronionych, by zmniejszyć szkody, które powodują w...
PAP
26.05.2014
Środowisko
Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich poprosiła starostwa powiatowe o wskazanie, gdzie na ich...
PAP
26.05.2014
Środowisko
Zmniejszenie zapotrzebowanie na energię, nowe inwestycje w gospodarce ciepłowniczej dla mieszkańców...
PAP
26.05.2014
Środowisko
Przyszłoroczne najniższe wynagrodzenie wyniesie prawdopodobnie1731 zł.Duże centrale związkowe stoją...
Marta Schodzińska
26.05.2014
Parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody będą mogły obejmować więcej niż jedno województwo; w...
PAP
26.05.2014
Środowisko
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn podpisała w piątek z Rafako umowę na realizację pierwszego...
PAP
26.05.2014
Środowisko
KUL z kilkoma partnerami utworzy konsorcjum, aby wdrożyć do produkcji ektoinę - substancję o...
PAP
24.05.2014
Nowe technologie
Drapieżne ptaki - sokoły i orzeł - hodowane są w Białostockim Muzeum Wsi. Placówka uruchomiła...
PAP
24.05.2014
Środowisko
W sobotę wchodzi w życie nowelizacja Prawa atomowego. Wprowadza ona najnowsze europejskie...
PAP
24.05.2014
Środowisko