Raport Eurogeographics 2011

Na stronie Eurogeographics ukazał się najnowszy raport "Togheter we are stronger, delivering the location framework for Europe 2011”, w którym prezentowane są dokonania każdego z państw - członków stowarzyszenia. W części dotyczącej Polski omówiono bliżej Uniwersalny Moduł Mapowy, TERYT 2, ISOK i GBDOT.

Uniwersalny Moduł Mapowy pozwala na kompleksową analizę danych z różnych źródeł poprzez dedykowane zestawy aplikacyjne, operujące na referencyjnych danych przestrzennych oraz na przestrzennych danych operacyjnych poszczególnych służb. Dzięki temu możliwa jest lokalizacja np. poszkodowanych w wypadkach, czy pojazdów służb ratowniczych oraz zarządzanie, koordynacja i wsparcie działań różnych służb ratowniczych, w celu przyspieszenia ich akcji. Dzięki projektowi TERYT 2 obywatele, przedsiębiorcy oraz jednostki administracji publicznej zyskają dostęp nie tylko do informacji z urzędowych baz danych, ale przede wszystkim do zintegrowanej informacji pochodzącej z wielu rejestrów publicznych. Dla użytkowników oznacza to nową jakość - oprócz lokalizacji punktowej różnego rodzaju instytucji będzie istniała możliwość zweryfikowania zasięgu ich działania. Natomiast Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) skupia się na walce z ryzykiem powodziowym. Realizacja projektu ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa obywateli oraz ograniczeniu strat spowodowanych występowaniem zagrożeń naturalnych. Dzięki realizacji projektu GBDOT dane z rejestrów referencyjnych będą dostępne dla zainteresowanych użytkowników zarówno w formie bezpośredniej, jak również w formie usług elektronicznych poprzez witrynę www.geoportal.gov.pl.

W raporcie podkreśla się, że dzięki projektowi, w 85% finansowanemu przez Unię Europejską Polska do końca 2013 r. będzie miała jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie bazę danych obiektów topograficznych w Europie.

Źródło: www.gugik.gov.pl, stan z dnia 14 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 14 czerwca 2012 r.