Dodatkowe 1,1 mln zł na przebudowę dróg lokalnych

Środki dla gminy Słupno i powiatu makowskiego pochodzą z oszczędności przetargowych uzyskanych w ramach tegorocznej edycji „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” (NPPDL). Wnioski zarekomendowane do dofinansowania przez Jacka Kozłowskiego, wojewodę mazowieckiego, zatwierdził minister administracji i cyfryzacji.

Gmina Słupno otrzyma ponad 678 tys. zł na budowę ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz na przebudowę ulicy Królewskiej w Cekanowie. Pełne dofinansowanie zadania (wnioskowana kwota wynosiła łącznie 1 mln zł) będzie możliwe pod warunkiem uzyskania kolejnych oszczędności. Powiat makowski, dzięki zwiększeniu dofinansowania o prawie 480 tys. zł, otrzyma całość wnioskowanego kwoty (1 mln zł), której nie uzyskał wcześniej ze względu na limit środków. W ramach NPPDL przebudowany zostanie ponad 8 – kilometrowy odcinek drogi powiatowej 2128 W (Różan – Bzurze Duże). W latach 2008 - 2011, w ramach NPPDL, w województwie mazowieckim wybudowano/zmodernizowano ok. 784 km dróg. Na dofinansowanie 233 inwestycji samorządów (91 projektów powiatowych i 142 projektów gminnych), wojewoda mazowiecki przekazał środki w wysokości prawie 241 mln zł.

Źródło: www.mazowieckie.pl, stan z dnia 27 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 27 czerwca 2012 r.