Rekompensata dla gmin, przez które przebiega autostrada

Prawie 37 milionów dotacji przeznaczył Wojewódzki Fundusz na rekompensatę strat dla gmin, przez których tereny przebiega autostrada A-1. Realizowany wraz z Urzędem Marszałkowskim program ma na celu łagodzić wpływ drogi na przyrodę i warunki życia ludzi.

15 maja 2012 r. Wojewódzki Fundusz w Toruniu podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko -Pomorskiego, na mocy której będzie realizowany program "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015". Oddziaływanie autostrady z racji swojej specyfiki, wymaga podejmowania wielu działań o charakterze osłonowym i kompensacyjnym w stosunku do środowiska a także takich, które przyczynią się do zwiększonej aktywności gospodarczej. Mając na uwadze oddziaływanie jakie niesie za sobą budowa i późniejsza eksploatacja nowego szlaku komunikacyjnego o opracowano powyższy projekt, którym objętych jest 9 gmin województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach projektu zrealizowanych zostanie 56 przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym m.in.: budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, a także usuwanie i utylizacja elementów zawierających azbest. Prace mają zakończyć się 2015 roku. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie prawie 61 mln zł. Wojewódzki Fundusz wesprze gminy dotacją w wysokości prawie 37 mln zł, a województwo kujawsko – pomorskie ponad 2,6 mln zł. Środki własne gmin stanowią pond 21 mln zł.

Źródło: www.wfosigw.torun.pl, stan z dnia 13 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 13 czerwca 2012 r.