Kolejna obwodnica w województwie podkarpackim

4 lipca br. podpisano umowę na realizację projektu pn. "Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap I", finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Beneficjentem projektu jest Województwo Podkarpackie.

Przedmiotem projektu jest budowa drogi obwodowej Mielca, stanowiącej docelowo ciąg drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów–Dębica na odcinku nazwanym etapem I od drogi powiatowej nr 1 141R Mielec–Szydłowiec (ul. Wojska Polskiego) do ul. Wolności (Droga wojewódzka Nr 875 Mielec–Kolbuszowa–Leżajsk km 6+690). Projekt zostanie zrealizowany do końca 2014 r. Obwodnica stanowić będzie docelowo wschodnie obejście miasta Mielca.

Umowa została podpisana na całkowitą kwotę 49.908.005,70 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 34.935.603,99 PLN.

Opracowanie: Anna Stańczuk, RPE WKP

Źródło: www.parp.gov.pl, stan z dnia 5 lipca 2012 r.

Data publikacji: 5 lipca 2012 r.