Trwają prace nad ułatwieniami w dostępie do zawodu audytora efektywności energetycznej

29 sierpnia sejmowa Komisja Gospodarki przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej. Nowelizacja przewiduje zniesienie wymogów dot. możliwości uzyskania uprawnień audytora efektywności energetycznej.

Projekt jest odpowiedzią na zgłaszane postulaty dotyczące stworzenia osobom zainteresowanym, posiadającym wiedzę i doświadczenie w wymaganym zakresie, możliwości wykonywania audytów efektywności energetycznej.

Zgodnie z obowiązującą dotychczas ustawą o efektywności energetycznej audytorem mogła zostać osoba z wyższym wykształceniem w zakresie technicznym, posiadająca odpowiednie szkolenie lub studia podyplomowe dot. sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej. Ponadto zobowiązana była do zdania egzaminu przed komisją powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Projekt uchyla wszystkie regulacje dotyczące uzyskiwania uprawnień audytora efektywności energetycznej, a pozostawia przepisy regulujące wymagania dotyczące sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej. Oznacza to, że audyt efektywności może być sporządzony przez podmiot, który nie musi potwierdzać kwalifikacji w drodze administracyjnej, tj. przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Komisja przyjęła poprawkę polegającą na usunięciu odnośnika w tytule ustawy.

Wyznaczono do 4 września br. termin dla ministra właściwego do spraw członkostwa RP w UE na przedstawienie opinii.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.mg.gov.pl, www.sejm.gov.pl, stan z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Data publikacji: 31 sierpnia 2012 r.