Unia sfinansuje połączenie gdańskiego lotniska z miastem

Dnia 29.06 została zawarta umowa o dofinansowanie dla projektu „Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego".

Przedmiotem projektu jest budowa Trasy Słowackiego w Gdańsku, dwujezdniowej drogi o łącznej długości ponad 10 km. Inwestycja stanowi jedno z głównych powiązań poprzecznych Gdańska, łączący Port Lotniczy z Portem Morskim Gdańsk. Trasa Słowackiego wraz z planowaną Trasą Sucharskiego, Obwodnicą Południową, Obwodnicą Zachodnią (Trójmiasta) zapewni połączenie z Autostradą A1 w ciągu międzynarodowej trasy E75, leżącej w VI transeuropejskim korytarzu transportowym. Przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem cztery zadania: Zadanie I Odcinek od ul. Spadochroniarzy do ul. Budowlanych, Zadanie II Odcinek od ul. Potokowej do Al. Rzeczypospolitej, Zadanie III Odcinek od Al. Gen. J. Hallera do Węzła Marynarki Polskiej oraz Zadanie IV Odcinek od Węzła Marynarki Polskiej do Węzła Ku Ujściu.

Źródło: , stan z dnia 4 lipca 2012 r.

Data publikacji: 4 lipca 2012 r.