NFOŚiGW: Pierwsze 150 mln zł na ISE

NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach I konkursu programu priorytetowego p.n.: Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE). Wnioski można będzie składać od 3 grudnia, ale warto już teraz zapoznać się ze szczegółami konkursu.

Inteligentne sieci pozwolą na integrację działań wytwórców, dystrybutorów i końcowych odbiorców energii, dzięki czemu energia będzie wykorzystywana efektywniej. Pionierami takich rozwiązań na świecie są Kanadyjczycy, Amerykanie, Japończycy a w Europie – Włosi. Fundusz swoim programem chce zachęcić inwestorów do stworzenia i przetestowania sieci inteligentnych w obszarach pilotażowych, które mogą być organizowane np. na terenie dzielnicy, osiedla, dużych obiektów mieszkalnych czy handlowych, a także na terenach wiejskich. Obszar pilotażowy obejmie dwustronnie działające i umożliwiające działania zwrotne liczniki mediów energetycznych (energii elektrycznej, ciepła i ciepłej wody użytkowej, a także jako drugiego medium gazu) – zwane licznikami inteligentnymi. Obejmie także sieć telekomunikacyjną dla zapewnienia zdalnego odczytu i rejestracji pomiarów oraz działań zwrotnych, infrastrukturę sieci domowych oraz odnawialne rozproszone źródła energii - instalowane do zbilansowania potrzeb energetycznych w przestrzeni pilotażowej.

Na dofinansowanie przeznaczono 150 mln zł. W ramach programu NFOŚiGW będzie dofinansowywał przedsięwzięcia poprzez dotacje, które dla działań inwestycyjnych wyniosą 30% - 50% kosztów kwalifikowanych, natomiast dla działań informacyjno – edukacyjnych 70%. Wnioski można składać od 3 grudnia 2012 roku do 31 stycznia 2013 roku.

Szczegółowe informacje nt. programu priorytetowego "Inteligentne Sieci Energetyczne" oraz pierwszego naboru wniosków znajdują się pod adresem: www.nfosigw.gov.pl/ise

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.nfosigw.gov.pl, stan z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Data publikacji: 23 sierpnia 2012 r.