Miliony dla parków narodowych

Osiem milionów złotych na finansowanie zadań związanych z gospodarką leśną oraz badaniami naukowymi przekażą parkom narodowym Lasy Państwowe. Pieniądze pochodzić będą z funduszu leśnego. To pierwsza – w tak wysokim wymiarze – pomoc udzielana przez LP parkom narodowym.

Od 1 stycznia 2012 r. parki narodowe stały się osobami prawnymi. Prowadzą samodzielną gospodarkę finansową, finansując z posiadanych środków i uzyskiwanych wpływów wydatki na swoją działalność. Pieniądze pozyskane z funduszu leśnego pozwolą na zwiększenie nakładów przeznaczonych na ochronę przyrody.

W Polsce funkcjonują 23 parki narodowe. Oprócz ich podstawowej funkcji, jaką jest ochrona przyrody, zajmują się także edukacją ekologiczną, badaniami naukowymi, a także udostępnianiem turystycznym zasobów przyrodniczych.

Do tej pory z wnioskami o dofinansowanie, na sumę 8 mln zł, wystąpiło 14 parków narodowych: Białowieski, Bieszczadzki, Bory Tucholskie, Drawieński, Gorczański, Gór Stołowych, Kampinoski, Karkonoski, Magurski, Pieniński, Roztoczański, Słowiński, Wielkopolski i Wigierski. Parki będą mogły wykorzystać tę kwotę na finansowanie zadań ochronnych w ekosystemach leśnych i na badania naukowe, które przyczynią się do dalszego rozpoznania zasobów i procesów przyrodniczych na ich obszarze

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.lasy.gov.pl, stan z dnia 28 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 28 czerwca 2012 r.