Warmińsko-mazurskie: finał konkursu na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Po trzech miesiącach dotarliśmy do finału, ogłoszonego na początku roku konkursu na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, informuje WFOŚiGW w Olsztynie. Spośród 31 złożonych w marcu do Wojewódzkiego Funduszu wniosków, blisko połowa (15) przeszła pozytywnie ocenę. Łączna wartość inwestycji związanych z biomasą, energią słoneczną i geotermalną to prawie 50 mln zł, w tym dofinansowanie z EFRR 20 mln zł.

Największym zainteresowaniem cieszą się projekty związane z wykorzystaniem biomasy oraz geotermii, mówi Justyna Grudnowska – Kierownik Zespołu Wdrażania w Wojewódzkim Funduszu. Dlatego planujemy przesunąć środki na ten cel i ogłosić jeszcze tego lata konkurs. O ile wartość merytoryczna oraz liczba projektów będą zadowalające, będzie to na pewno ostatni konkurs w tym okresie programowania, dodaje.

W konkursie do wykorzystania było ponad 25 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazury na lata 2007-2013. Pieniądze można było pozyskać na inwestycje związane z geotermią, biomasą i słońcem. Był to 6 konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Funduszu od 2007 roku.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.wfosigw.olsztyn.pl, stan z dnia 4 lipca 2012 r.

Data publikacji: 4 lipca 2012 r.