Raport z działalności WFOSiGW w Katowicach w 2011 roku

"Był to wyjątkowy rok, gdyż - po raz pierwszy w historii Funduszu - na przedsięwzięcia proekologiczne w naszym regionie udzieliliśmy rekordowo wysokiego dofinansowania sięgającego blisko pół miliarda złotych. To kwota, która fizycznie wpłynęła do beneficjentów stanowiąc swoiste koło zamachowe dla wielu dziedzin gospodarczego i społecznego życia w regionie." - czytamy w informacji wprowadzającej do opublikowanego właśnie Raportu z działalności WFOŚiGW w Katowicach w 2011 roku.

Raport obejmuje też spis wszystkich umów zawartych przez Fundusz w 2011 roku wraz z nazwami zadań jak i wysokością udzielonego na nie dofinansowania.

Na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach dostępna jest wersja elektroniczna tego raportu.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.wfosigw.katowice.pl, stan z dnia 29 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 29 czerwca 2012 r.