Ekologiczne logo UE - znak zaufania

Kupując produkty spożywcze opatrzone unijnym logo w kształcie liścia, konsumenci mogą mieć pewność, że są to towary ekologiczne. Dwuletni okres przejściowy dobiegł końca – od 1 lipca nowe unijne logo musi widnieć na wszystkich pakowanych ekologicznych produktach spożywczych, które zostały wyprodukowane w UE.

Logo oznacza, że producenci artykułów spożywczych – oraz rolnicy, którzy dostarczyli składniki – spełniają surowe obowiązujące w całej Unii wymagania dotyczące produkcji ekologicznej żywności. Produkt spożywczy można uznać za ekologiczny, jeśli co najmniej 95 proc. jego składników jest ekologicznych. Stosowanie modyfikacji genetycznych (oraz produktów wytworzonych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie) jest zabronione.

Wprowadzając te wymagania, a także nowe logo, Unia chce wspierać rolników, którzy troszczą się o jakość gruntów i o różnorodność biologiczną oraz spełniają surowe normy w zakresie dobrostanu hodowanych zwierząt.

Na towarach opatrzonych nowym unijnym logo musi znajdować się również numer referencyjny instytucji, która wydała odpowiednie poświadczenie, oraz nazwa producenta, przetwórcy lub dystrybutora, który jako ostatni miał kontakt z danym produktem. Obok logo UE można nadal umieszczać krajowe lub regionalne oznaczenia.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.ec.europa.eu, stan z dnia 5 lipca 2012 r.

Data publikacji: 5 lipca 2012 r.