Nagrody i wyróżnienia na łączną kwotę 180 tys. zł przewidziano w konkursie dla architektów na...
PAP
24.03.2017
Budownictwo
Ciechanów otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie...
PAP
24.03.2017
Środowisko
Wniosek PO o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra środowiska Jana Szyszki to osłabianie...
PAP
23.03.2017
Środowisko
Rząd zarekomendował - choć z licznymi uwagami - dalsze prace nad obywatelskim projektem dot. zakazu...
23.03.2017
Małe i średnie firmy
- Decyzja o przygotowaniu projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego, który jest już po...
Dorian Lesner
23.03.2017
Budownictwo
Starosta jest organem właściwym do wydania decyzji o usunięciu drzew i krzewów z wałów...
Inny
23.03.2017
Budownictwo
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne wPolsce wciągu ostatnich 25 lat podniosły polski PKB oponad 15...
23.03.2017
Nie będziemy zgadzać się na to, żeby ten rząd był meblowany przez opozycję - powiedział w czwartek...
PAP
23.03.2017
Środowisko
W świetle utrwalonego orzecznictwa odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone w uprawach...
Krzysztof Kwiatkowski
23.03.2017
Środowisko
Prawem opozycji jest składanie wniosków dotyczących odwołania ministrów - powiedział w czwartek...
PAP
23.03.2017
Środowisko
Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska: Czy wody dołowe (kopalniane) są ściekami...
Agnieszka Cybulska
23.03.2017
Środowisko
Sześć nowych odwiertów geotermalnych służących do ogrzewania domów lub produkcji energii może...
PAP
23.03.2017
Nowe technologie
Wprowadzenie standardów emisyjnych dla przydomowych kotłów i określenie minimalnych wymagań...
PAP
23.03.2017
Środowisko
Ramowa Dyrektywa Wodna UE czasem nie pozwala na budowę wałów przeciwpowodziowych, trzeba więc ją...
PAP
23.03.2017
Środowisko
Stawka opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami ma wynieść 89 groszy, a nie jak wcześniej...
PAP
23.03.2017
Środowisko
Na bieżącym posiedzeniu Sejmu komisja środowiska nie zdecyduje o losie projektu noweli PiS dot....
PAP
23.03.2017
Środowisko
Termin oddania do użytku obwodnicy podwarszawskich Marek jest zagrożony - poinformował wiceminister...
PAP
23.03.2017
Budownictwo
Do 31 marca 2017 roku przyjmowane są zgłoszenia do konkursu architektoniczno-urbanistycznego Lider...
PAP
23.03.2017
Budownictwo
64 mln zł to szacunkowy koszt remontu 23-kilometrowego odcinka linii kolejowej łączącej Wrocław z...
PAP
23.03.2017
Budownictwo
Sejmowa komisja gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej przyjęła w środę projekt ustawy ws....
PAP
23.03.2017
Budownictwo
Zarzut zanieczyszczenia środowiska i narażenia zdrowia mieszkańców usłyszał Jan W., prezes spalarni...
PAP
23.03.2017
Środowisko
Urodziliśmy się po to, by chodzić to hasło inicjatywy w Mediolanie, gdzie 20 tys. dzieci przez 5...
PAP
23.03.2017
Środowisko
Wojewoda Zdzisław Sipiera w uzgodnieniu z Generalnym Konserwatorem Zabytków powołał prof. Jakuba...
PAP
23.03.2017
Budownictwo
Lesistość Polski systematycznie się zwiększa. Od 1995 r. do 2014 r. powierzchnia lasów wzrosła o...
Dorian Lesner
23.03.2017
Środowisko
W czwartek Sejm będzie debatował nad wnioskiem PO o wotum nieufności dla ministra środowiska Jana...
PAP
22.03.2017
Środowisko
Dwie młode polskie firmy lada dzień mają dołączyć do unijnego programu wspierania innowacyjności...
22.03.2017
Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt przewidujący, że...
22.03.2017
Faktura za nocleg pracownika powinna zostać ujęta w kosztach po średnim kursie NBP z dnia...
Małgorzata Niedźwiedzka
22.03.2017
Prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji wymaga odpowiedniego przygotowania organizacyjnego. Cała...
Anna Wachowicz
22.03.2017
Zdaniem 42 proc. przedsiębiorców ograniczenie handlu w niedziele przyczyni się do obniżenia obrotów...
22.03.2017