Niepoprzedzenie skargi na przewlekłość postępowania ponagleniem, powoduje konieczność jej...
Dorian Lesner
16.02.2018
Budownictwo
Projekt likwiduje potencjalne kolizje polskich przepisów dot. energetyki wiatrowej z prawem...
PAP
16.02.2018
Środowisko
Ministerstwo informuje, że w związku z wprowadzeniem opłaty recyklingowej niektóre jednostki...
Dorian Lesner
16.02.2018
Środowisko
Pytanie pochodzi z LEX Prawo Ochrony Środowiska: Czy pomosty o długości do 24 m kwalifikują się do...
Łukasz Smaga
16.02.2018
Środowisko
Nad szczegółami rozwiązań specustawy mieszkaniowej pracuje specjalnie powołana grupa robocza,...
PAP
16.02.2018
Budownictwo
W 2017 r. na polski rynek trafiło 360 tys. m kw. powierzchni centrów handlowych, o 15 proc. mniej...
PAP
16.02.2018
Budownictwo
Połączenie potencjałów, budowa zaplecza naukowego i wsparcie administracji w podejmowaniu decyzji...
PAP
16.02.2018
Środowisko
W środę 21 lutego minister środowiska Henryk Kowalczyk wybiera się do Brukseli, gdzie będzie...
PAP
16.02.2018
Środowisko
Pytanie pochodzi z Serwisu Budowlanego: Czy istnieje możliwość finansowania opracowania miejscowego...
Maria Kopytowska
16.02.2018
Budownictwo
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji...
PAP
16.02.2018
Budownictwo
Ponowny przetarg na budowę drugiej jezdni ekspresowej trasy S1, wiodącej do lotniska Katowice,...
PAP
16.02.2018
Budownictwo
Przy określaniu siedziby biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców minister będzie kierował...
PAP
15.02.2018
Inwestycje wśród małych i średnich firm, a zwłaszcza wśród firm rodzinnych, które zatrudniają nawet...
PAP
15.02.2018
Rząd nie zawaha się znowelizować ustawy ograniczającej handel w niedzielę, jeśli taka potrzeba...
Krzysztof Sobczak
15.02.2018
Na potrzeby ustalenia warunków zabudowy, dostęp do drogi publicznej należy rozumieć także jako...
Dorian Lesner
15.02.2018
Budownictwo
Zamieszczenie we wzorze deklaracji pouczenia o odpowiedzialności karnej za podanie danych...
Dorian Lesner
15.02.2018
Środowisko
Pierwsi lokatorzy wprowadzą się do lokali w jarocińskim Mieszkaniu plus w II poł. kwietnia 2018...
PAP
15.02.2018
Budownictwo
Brak rąk do pracy jest jednym z najistotniejszych zagrożeń m.in. w realizacji kluczowych inwestycji...
PAP
15.02.2018
Budownictwo
Mieszkańcy w ramach programów realizowanych w poszczególnych gminach metropolii mogą otrzymać...
PAP
15.02.2018
Środowisko
Ciężki sprzęt służący do wycinki drzew, czyli harwestery, nie wrócą do Puszczy Białowieskiej....
PAP
15.02.2018
Środowisko
Planowane przychody Lasów Państwowych mają w 2018 roku wynieść ok. 9 mld zł z czego ok. 8 mld będą...
PAP
15.02.2018
Środowisko
Specustawa mieszkaniowa ma zacząć obowiązywać jeszcze w pierwszej połowie tego roku - zapowiada...
PAP
14.02.2018
Budownictwo
Poszerzenie kompetencji Rzecznika MSP oraz wydłużenie ulgi na start - przewidują m.in. poprawki do...
PAP
14.02.2018
Ustawa, która skraca okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, umożliwia jej elektronizację i...
Agnieszka Matłacz
14.02.2018
Jeśli inspektor nadzoru budowlanego nie ustali, kto jest stroną postępowania o nakaz rozbiórki...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.02.2018
Budownictwo
12 dni tyle czasu zostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie pierwszego JPK_VAT - przypomina...
Krzysztof Sobczak
14.02.2018
Małe i średnie firmy
Premier będzie nadzorował politykę mieszkaniową państwa, w tym program Mieszkanie plus, a za...
Krzysztof Sobczak
14.02.2018
Budownictwo
Pytanie pochodzi z Serwisu Budowlanego: Z poczynionych ustaleń wynika, że projekt został opracowany...
Maria Kopytowska
14.02.2018
Budownictwo
Zakup nowych suwnic, zwiększenie powierzchni placów składowych oraz zwiększenie zdolności...
PAP
14.02.2018
Budownictwo
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwie osoby podejrzewane o ustawianie przetargów na...
PAP
14.02.2018
Środowisko