Jak powiedział rzecznik WFOŚiGW Robert Borkacki, umowa w sprawie dotacji ma się przyczynić do zakończenia prac przy modernizacji oczyszczalni, która rozpoczęła się w 2012 r. Obecnie trwa jej rozruch. Zakończenie inwestycji zaplanowano na czerwiec 2014 r. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 5,6 mln zł.

Modernizacja zakładu była konieczna, aby Twardogóra mogła spełnić unijną dyrektywę dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych i uniknąć płacenia kar. Zgodnie z unijnymi przepisami 100 proc. mieszkańców aglomeracji musi do 2015 r. korzystać z sieci kanalizacyjnych. Obecne w Twardogórze do sieci jest przyłączonych 82 proc. mieszkańców. Z oczyszczalni skorzysta około 12 tys. osób.

„Przebudowa oczyszczalni ograniczy także ścieki, które trafiają do potoku Skorynia. Z kolei jego wody wpływają na czystość Stawów Milickich w Dolinie Baryczy. Stawy te są rezerwatem ptactwa wodnego i błotnego. Ornitolodzy szacują, że występuje tu blisko 300 gatunków ptaków. Ponad połowa z nich ma tu swoje tereny lęgowe, m.in. żuraw, łabędź niemy, gęś gęgawa, orlik krzykliwy, bielik i kania ruda” – powiedział Borkacki.

Dolina Baryczy jest terenem cennym przyrodniczo w skali europejskiej. Wyznaczono tu obszary sieci NATURA 2000 oraz Park Krajobrazowy i rezerwaty przyrody.

Udzielone Twardogórze wsparcie unijne pochodzi z Programu Infrastruktura i Środowisko. (PAP)