Spór o Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Budownictwo

Deweloperzy mocno skrytykowali Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. O jego utworzenie zabiega Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ma chronić kupujących przed bankructwem firm. Marek Niechciał zapewnia, że wpłaty na niego nie przekroczą 1 proc. Ustawa jednak tego nie gwarantuje.

16.01.2019

Dyskryminacja funkcjonariusza według odrębnej procedury

Prawo pracy

Choć w pragmatykach zawodowych regulujących funkcjonowanie służb mundurowych nie ma przepisów określających konsekwencje mobbingu i dyskryminacji, powstają procedury wewnętrzne, które pomagają w zwalczaniu tych zjawisk. Często podnoszonym problemem jest jednak brak niezależności tych organów.

16.01.2019

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych o stanie zdrowia nie pozwala na rozwiązanie polisy na życie

Nowe technologie RODO Ubezpieczenia

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia na etapie zawierania umowy ubezpieczenia skutkować powinno odmową jej zawarcia z powodu niemożliwości oceny ryzyka. Natomiast na etapie obowiązywania umowy ubezpieczenia odwołanie zgody nie ma wpływu na kontynuowanie umowy. Dlatego PIU domaga się zmian w projekcie – tłumaczy Hanna Karwat-Ratajczak z Polskiej Izby Ubezpieczeń.

16.01.2019

Użytkowania wieczystego nie ma, ale chaos jest

Budownictwo Prawo gospodarcze

Wiele samorządów wciąż nie uchwaliło bonifikat za opłatę przekształceniową. Urzędy rozpoczęły już pracę związaną z informowaniem mieszkańców o nowym prawie i przygotowywaniem zaświadczeń. Według ekspertów jest jednak wiele wątpliwości.

16.01.2019

PPK - obawy mają i pracownicy, i pracodawcy

Prawo pracy HR PPK

Już za kilka miesięcy największe firmy będą tworzyć Pracownicze Plany Kapitałowe. Termin się zbliża, a obawy pracodawców i pracowników nie maleją. Ci pierwsi wskazują na wzrost kosztów funkcjonowania firm i dodatkowe obowiązki, a drudzy na zmniejszenie wynagrodzenia i brak pewności, że w przyszłości faktycznie otrzymają dodatkowe świadczenie.

16.01.2019

MS: Sędziowie rodzinni powinni badać przemoc w rodzinie

Prawo rodzinne

W resorcie sprawiedliwości trwają prace analityczne nad wprowadzeniem rozwiązań umożliwiających szybkie izolowanie sprawcy przemocy od jego ofiar. Rozważane są zarówno instrumenty ochrony prawnej ofiar przemocy jak i zmierzające do zapewnienia terapii dla sprawców

16.01.2019

NIK planuje 111 kontroli w tym roku

Administracja publiczna

Bezpieczeństwo energetyczne, gospodarowanie osoczem oraz produktami krwiopochodnymi, bezpieczeństwo żywności, a także zanieczyszczenia zalegające na dnie Bałtyku, w tym pozostałości broni chemicznej, - to niektóre z tematów kontroli zaplanowanych na 2019 rok przez Najwyższą Izbę Kontroli.

15.01.2019

Brytyjska Izba Gmin odrzuciła porozumienie w sprawie brexitu

Prawo gospodarcze

Brytyjska Izba Gmin zagłosowała we wtorek wieczorem przeciw umowie o warunkach wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, którą proponowała premier Theresa May. Premier musi teraz przedstawić plan następnych kroków. Opozycja złożyła wniosek o wotum nieufności dla rządu Theresy May. Głosowanie nad nim odbędzie się w środę. Czy czeka nas twardy brexit?

15.01.2019

Co dalej z emeryturą dla matek? Rząd nie przyjął projektu

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Rząd miał dziś przyjąć projekt ustawy o tzw. matczynych emeryturach, czyli wyrównaniu do najniższej emerytury dla wszystkich kobiet, które urodziły i wychowały co najmniej czwórkę dzieci. Po posiedzeniu Rady Ministrów okazało się, że projekt nie został przyjęty.

15.01.2019

Trybunał UE odracza rozpatrzenie pytań polskiego SN

Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Sprawiedliwości UE odwołał zaplanowaną na 12 lutego rozprawę w sprawie pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego w sprawie ustawy o SN. Nie poinformowano o przyczynach tej decyzji, ale według nieoficjalnych informacji ma to związek z oczekiwaniem dodatkowych wyjaśnień w związku z wejściem w życie ostatniej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.

15.01.2019

Ustawa o samorządzie podstawą ogłoszenia żałoby w gminie

Samorząd terytorialny

Podstawę prawną ogłoszenia żałoby w mieście można łączyć z zasadą ogólnej właściwości gminy we wszystkich sprawach, które dotyczą danej wspólnoty samorządowej, a nie są przekazane innym organom. I właśnie włodarze miast ogłosili w wielu miastach żałobę po śmierci Pawła Adamowicza.

15.01.2019

Twardy brexit uderzy głównie w eksporterów żywności

Prawo gospodarcze

Zdaniem analityków Polskiego Instytutu Ekonomicznego brak porozumienia i twardy brexit uderzy w eksporterów żywności, głównie mięsa i produktów mleczarskich. Przełoży się też na wzrost stawek celnych, utrudnienia dla firm transportowych, a także ograniczenia w dostępie do brytyjskiego rynku pracy.

15.01.2019

W Gdańsku będą przedterminowe wybory; do tej pory komisarzem I zastępca prezydenta

Samorząd terytorialny

W przypadku wygaśnięcia mandatu z powodu śmierci wójta, burmistrza, prezydenta miasta przeprowadza się wybory przedterminowe. Zarządza je premier, mają odbyć się w ciągu 90 dni od dnia zgonu włodarza. Nie wiadomo jeszcze, kiedy odbędą się wybory nowego prezydenta Gdańska, a tymczasem obowiązki pełni dotychczasowa wiceprezydent.

15.01.2019

UODO rozpoczyna konsultacje standardowych umów przetwarzania danych

RODO

Do 1 lutego 2019 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych czeka na propozycje dotyczące standardowych umów przetwarzania danych. Do tego dnia można też zgłaszać do Europejska Rada Ochrony Danych uwagi o dodatkowych wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących. Chodzi o wymogi na podstawie, których zostaną wyznaczone właściwe podmioty wydające administratorom certyfikaty zgodności z zasadami ochrony danych.

15.01.2019

Podwyżka pensji kosztuje mniej, niż rekrutacja nowego pracownika

HR

Przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw zbliża się do magicznej granicy 5 tys. zł. W Sejmie jest projekt, który zakłada jawność oferowanych pracownikom wynagrodzeń. Niezależnie od wyniku prac nad nim, temat wynagrodzeń jest już obecny w mediach, a coraz łatwiejsza możliwość porównywania warunków płacowych zwiększa oczekiwania pracowników.

15.01.2019

Będą zmiany w przechowywaniu akt sądowych

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości chce by okres przechowywania w sądach akt spraw zakończonych prawomocnie po dniu 17 października 1997 r. został wydłużony do 3 lipca 2021 r. Ma to bezpośredni związek z możliwością wnoszenia skargi nadzwyczajnej

15.01.2019

Firmy słabo przygotowane do kontroli podatkowych

Ordynacja CIT

Częste zmiany prawa podatkowego skutecznie komplikują życie przedsiębiorców. Firmy nie mają skutecznych procedur, które ułatwiłyby im prowadzenie sporów ze skarbówką. Tymczasem urzędnicy są coraz bardziej skuteczni i coraz lepiej przygotowani do prowadzenia kontroli – takie m.in. wnioski płyną z najnowszego raportu EY i AXA.

15.01.2019

Ministerstwo Sprawiedliwości zmienia prawo dotyczące alimentów

Prawo rodzinne

Nie będzie automatycznego wygaszania obowiązku alimentacyjnego wobec osób niepełnosprawnych, które ukończyły 25 lat - poinformował Prawo.pl Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwości. Zapewnia, że projekt zmian w kodeksie rodzinnym już w styczniu trafi na Radę Ministrów.

15.01.2019

Sądy cywilne przyznają odszkodowania za mobbing w szpitalach

Zawody medyczne

W służbie zdrowia mobbing jest dość powszechnym zjawiskiem. Kłopot w tym, że zarówno wielu mobbujących jak i mobbowanych pracuje na kontraktach i zamiast odszkodowania za mobbing mogą dochodzić rekompensaty za naruszenie dóbr osobistych. Problemem jest także to, że w szpitalach wciąż nie ma komisji antymobbingowych.

15.01.2019

KRS krytycznie o zabieraniu sędziom "kilometrówek", by dać podwyżki administracji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Finansowanie podwyżek dla jednej grupy zawodowej poprzez odebranie świadczeń innej grupie zawodowej może stwarzać wrażenie antagonizowania i kolejnego zarzewia konfliktów - stwierdziła w uchwale Krajowa Rada Sądownictwa, nawiązując do ogłoszonej właśnie decyzji ministra sprawiedliwości.

14.01.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski