Ze strony władz regionu sygnatariuszami "Deklaracji współpracy na rzecz rozwoju kształcenia i rozwoju systemu ochrony zdrowia w woj. podkarpackim" są marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego profesor Sylwester Czopek.

- Bardzo istotnym elementem nowoczesnej służby zdrowia są nauka i kadry. Te dwa elementy stanowią także o tym, czego oczekują pacjenci, czyli jakości i dostępności służby zdrowia – powiedział po podpisaniu deklaracji minister Radziwiłł.

- Żeby utrzymywać dobrą jakość, musimy być coraz lepsi, musimy się zmieniać. Potrzebne są lokomotywy, a takimi lokomotywami są uczelnie, w tym także uczelnie medyczne. To dobrze, że na Podkarpaciu, w Rzeszowie, taka lokomotywa już działa – zaznaczył.

Radziwiłł zauważył także, że w naszym kraju "brakuje wysoko kwalifikowanych kadr medycznych".
- W szczególności brakuje pielęgniarek i lekarzy i nad tym musimy się pochylać – dodał.

Minister zdrowia przypomniał, że "od jesieni w Polsce studiuje o 600 studentów więcej na wydziałach lekarskich".
- To nadal nie jest to, co chcielibyśmy osiągnąć. W przyszłym roku będziemy się starali zwiększyć nabór na studia o kolejne 600 osób – mówił Radziwiłł w Rzeszowie.

Z kolei wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Aleksander Bobko podkreślił, że w ostatnim czasie w kilku nowych ośrodkach akademickich rozpoczęło się kształcenie lekarzy. Jego zdaniem, są to "bardzo ważne przedsięwzięcia", między innymi z uwagi na zrównoważony rozwój kraju oraz braki kadrowe wśród lekarzy i pielęgniarek.

Tworzenie szpitala uniwersyteckiego ma rozpocząć połączenie Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Rzeszowie z Podkarpackim Centrum Chorób Płuc. Wcześniej w jego skład weszło już Podkarpackie Centrum Onkologiczne. Decyzje w tej sprawie podjął już sejmik województwa podkarpackiego.
- Myślę, że procedury które uruchomiliśmy, będą trwały kilka miesięcy. Rok 2017 będzie poświęcony kwestiom związanym z przygotowaniem do tego przekazania – powiedział marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.

W jego ocenie, przekazanie przez samorząd wojewódzki szpitala Wydziałowi Medycznemu Uniwersytetu Rzeszowskiego powinno nastąpić w 2018 roku.
- Ten proces będzie realizowany przy bliskiej współpracy z uniwersytetem – zapewnił marszałek Ortyl.

Kierunek lekarski na Wydziale Medycznym UR istnieje od roku. Obok tego kierunku od wielu lat na tym wydziale działają Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego, Instytut Fizjoterapii.

Uniwersytet Rzeszowski powstał w 2001 roku z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Zamiejscowego Wydziału Ekonomii Akademii Rolniczej w Krakowie. Jest największą uczelnią na Podkarpaciu. Na 48 kierunkach studiów kształci się prawie 18 tysięcy studentów.(pap)