Pacjenci przekażą swoją strategię ministrowi w kwietniu, kiedy swoje pomysły na skrócenie kolejek przedstawi zespół 124 onkologów. Pacjenci sami zajęli się strategią, gdyż obawiają się, że plan opracowany przez lekarzy będzie oparty o wycenę procedur i nie weźmie pod uwagę potrzeb pacjentów.

Pacjenci chcą też udowodnić lekarzom, że problemem onkologii nie jest wyłącznie brak funduszy, ale niegospodarność – informuje w swoim artykule Rzeczpospolita. (pap)