Źle się dzieje w opiece psychiatrycznej

Na skutek zgłaszanych do Biura Rzecznika Praw Pacjenta sygnałów o trudnej sytuacji w opiece psychiatrycznej (także dzieci i młodzieży) w województwie mazowieckim, Rzecznik Praw Pacjenta wystąpiła do...

04.07.2013

Krucjata w obronie zakazu reklamy aptek

Naczelna Izba Aptekarska niezmiennie stoi na stanowisku, iż obecnie obowiązujący zakaz reklamy aptek jest jasny i nie wymaga żadnych modyfikacji prawnych lub zmiany zasad jego interpretacji, pomimo...

04.07.2013

Bez druku RMUA nie wyrobisz EKUZ

Urzędnicy funduszu radzą, aby po Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego zgłaszać się z dowodem ubezpieczenia, bo w funduszu nie obowiązuje eWUŚ.

04.07.2013

Kształcimy coraz mniej pielęgniarek

W tym roku uczelnie pielęgniarskie skończyło nieco ponad 700 osób. Kilkanaście lat temu do zawodu wchodziło dziesięć razy więcej kobiet.

04.07.2013

Rzecznik Praw Pacjenta doradza na wakacje

Wyjeżdżając za granicę, nie zapomnij o karcie ubezpieczenia EKUZ, zadbaj o zapas przyjmowanych leków, upoważnij krewnych opiekującym się twoim dzieckiem do wyrażania zgody na jego leczenie - radzi...

04.07.2013

Szpitale skarżą się na ministra zdrowia do premiera

Ponad sto szpitali podpisało się pod złożoną do premiera skargą na ministra zdrowia. Powód to odmowa interwencji ministra ws. niekorzystnego - według szpitali - systemu rozliczania kontraktów przez...

03.07.2013

MSW: nie zwalniamy chorych na AIDS

Policjanci i strażacy chorzy na AIDS lub przewlekłe zapalenie wątroby są przenoszeni na stanowiska, które nie wiążą się z udziałem w akcjach - poinformowało w środę MSW, odnosząc się do wniosku RPO...

03.07.2013

Zmiany organizacyjne w AOTM

2 lipca 2013 r. na stronach MZ pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych.

03.07.2013