Komunikat w sprawie oprogramowania eWUŚ

5 lipca 2013 r. NFZ wydał komunikat, w którym informuje, że z dniem 19 lipca 2013 r. włączona zostanie wersja 3.0 obsługi komunikatu sprawdzenia statusu uprawnień do świadczeń eWUŚ. Wersja 3.0 będzie...

08.07.2013

Zmiany w koszyku świadczeń z zakresu AOS

8 lipca 2013 r. na stronach MZ pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

08.07.2013

Nagany dla lekarzy, którzy nie rozpoznali sepsy

Kary nagany dla dwóch lekarzy podtrzymane, kara upomnienia dla lekarki podniesiona do nagany. Sprawa czwartego z lekarzy skierowana do Okręgowego Sądu Lekarskiego - oto efekty dzisiejszego...

06.07.2013

ETS: produkt sierocy może być dopuszczony do obrotu

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu może zostać udzielone dla sierocego produktu leczniczego o nazwie Orphacol ze względu na jego ugruntowane zastosowanie medyczne od ponad dziesięciu lat - tak...

05.07.2013

MZ: zasady pracy AOTM do ponownych konsultacji

Ministerstwo Zdrowia przekazało do ponownych konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz...

05.07.2013