Jak podaje portal tvp.info, medycy rozpoczęli protest dotyczący refundacji leków.
W dniu 1 stycznia 2012 r. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy oraz Porozumienie Zielonogórskie rozpoczęły protest w sprawie wystawiania recept refundowanych.
Polega on na tym, że medycy na receptach stawiają pieczątki „Refundacja do decyzji NFZ” oraz nie zamierzają określać poziomu refundacji leków. W ten sposób protestują oni przeciwko przepisom ustawy refundacyjnej, przewidującym, że medycy błędnie wypisujący recepty będą zobowiązani do zwrotu kwoty nienależnej refundacji wraz z odsetkami. Ma być tak w przypadku wypisania recepty np. nieuzasadnionej względami medycznymi lub niezgodnej z listą leków refundowanych.
Pieczątka „Refundacja do decyzji NFZ” nie powoduje nieważności recept – będą one refundowane na ogólnych zasadach. Jednak Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jacek Paszkiewicz zaznaczył, że jeżeli na recepcie nie będzie określony poziom refundacji, „aptekarz wyda lek za najwyższą odpłatnością”. Oznacza to, że pomimo, iż pacjentowi przysługuje uprawnienie np. do opłaty ryczałtowej 3,20 zł, zapłaci on znacznie więcej.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert
Źródło: www.tvp.info, stan z dnia 31 grudnia 2011 r.

Data publikacji: 2 stycznia 2012 r.