Jak podaje Medycyna Praktyczna Online, w środowisku lekarskim trwają rozmowy na temat ustawy refundacyjnej.
W dniu 23 grudnia 2011 r. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz wystosował list do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza. W piśmie nawiązującym do złożonej na posiedzeniu NRL 16 grudnia br. deklaracji powołania wspólnego zespołu w celu przygotowania propozycji rozwiązań legislacyjnych spraw utrudniających lekarzom i lekarzom dentystom wykonywanie ich zawodu, prosi o jak najszybsze wskazanie terminu i miejsca spotkania przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia z zespołem powołanym przez NRL.
Jak informuje MP Online, „tymczasem 22 grudnia br. Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu podjęła uchwałę, że nie zgadza się z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej z 16 grudnia 2011 r. o zawieszeniu protestu dotyczącego wypisywania recept na leki refundowane. Rada Dolnośląska „od 1 stycznia 2012 r. zaleca lekarzom wypisywanie recept na dotychczasowych zasadach, z adnotacją «Refundacja leku do decyzji NFZ» i przyjmowanie oświadczeń o ubezpieczeniu pacjenta”.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert
Źródło: www.mp.pl, stan z dnia 27 grudnia 2011 r.

Data publikacji: 28 grudnia 2011 r.