Aptekarski Związek Pracodawców „Porozumienie Dolnośląskie” stoi na stanowisku, iż obecny protest lekarzy jest konieczny i został wymuszony zaniechaniem Ministerstwa Zdrowia w kwestii naprawy oczywistych błędów legislacyjnych w ogłoszonych ostatnio ustawach.

Jak czytamy w oświadczeniu, Porozumienie Dolnośląskie – działając na podstawie wspólnych ustaleń z organizacjami lekarskimi – już w kwietniu br. zaproponowało stworzenie komisji trójstronnej z udziałem strony rządowej, lekarzy i farmaceutów. Miała to być forma dialogu zainteresowanych stron w celu uniknięcia obecnej akcji protestacyjnej. Niestety, Ministerstwo Zdrowia uznało takie działanie za zbędne, przez co stało się rzeczywistym sprawcą rozpoczęcia protestu.

Porozumienie Dolnośląskie wyraża ubolewanie wobec stanowiska Naczelnej Izby Aptekarskiej, które sugeruje bezprawność działań lekarzy i świadome czynienie pacjentom szkody. Organizacja uważa, że istotą protestu jest uregulowanie prawa tak, aby działało dla dobra pacjenta, oraz że lekarze słusznie walczą o swoje prawa.

Źródło: www.porozumieniedolnoslaskie.pl