3 lipca 2012 roku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przyjęło oświadczenie w sprawie trwającej akcji przeciwko zasadom wystawiania recept refundowanych. Jak głosi oświadczenie, „determinacja środowiska lekarskiego uczestniczącego w trwającym proteście przeciwko złym przepisom regulującym zasady ordynacji i refundacji leków dobitnie pokazuje, że obowiązujące obecnie regulacje muszą ulec zmianie”. Prezydium wyraża nadzieję, że jasny i zrozumiały głos środowiska lekarzy i lekarzy dentystów wyrażony przez Samorząd Lekarski oraz Porozumienie Organizacji Lekarskich nie będzie ignorowany.

Prezydium stwierdza też, że protest prowadzony jest z poszanowaniem prawa chorych do odpowiedniego leczenia. Jednocześnie PNRL rozumie, że towarzyszące protestowi narastające emocje społeczne mogą w niektórych sytuacjach naruszać poczucie bezpieczeństwa pacjentów. Potwierdzając gotowość środowiska lekarskiego do poszukiwania bezpiecznego kompromisu, PNRL wyraża wolę jak najszybszego porozumienia w sprawie zasad wystawiania recept na leki refundowane.

Prezydium wyraża także wdzięczność przedstawicielom Business Center Club za inicjatywę zorganizowania i wsparcia rozmów na ten temat i zwraca się do BCC o jak najszybsze podjęcie działań w tym kierunku.

Źródło: www.nil.org.pl