Druga edycja Konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia

Już po raz drugi Wolters Kluwer i Uczelnia Łazarskiego organizują konkurs mający na celu promowanie innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu podmiotami leczniczymi. Kandydaci do tytułu Lidera Zmian w...

01.03.2014

Katowice: NIK skontroluje szpital EuroMedic

Delegatura NIK przeprowadzi kontrolę w katowickim szpitalu EuroMedic. - Chcemy zbadać działania organów państwa w tej sprawie - powiedział Piotr Miklis, szef NIK w Katowicach

01.03.2014

Hiszpania: skonstruowali elektroniczny język i nos

Elektroniczny język i nos skonstruowali hiszpańscy badacze .Osiągnięcie to jest dziełem naukowców z Uniwersytetu Autonomicznego w Barcelonie, zespołem kieruje prof. Manel del Valle. Wiadomość o tym...

01.03.2014

EMA: 12 nowych leków sierocych w roku 2013

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji Leków zalecił dopuszczenie do obrotu 12 leków przeznaczonych do leczenia rzadkich...

28.02.2014

NFZ: 3 negatywne oceny na 60 kontroli w Funduszu

Instytucje zewnętrzne w 2013 roku przeprowadziły w jednostkach Narodowego Funduszu Zdrowia 63 kontrole. Większość postępowań została przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli, było ich 32.

28.02.2014

Odznaczenia za wybitne zasługi dla transplantologii

W Polsce wzrasta liczba przeszczepów - w roku 2013 było ich 1536. W czwartek, 27 lutego, prezydent Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe za wybitne zasługi w działalności na rzecz...

28.02.2014

Lewiatan postuluje niższe ulgi we wpłatach na PFRON

Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają zakładom pracy chronionej, czy firmom z rynku otwartego, jeśli spełniają określone kryteria, na uzyskiwanie ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji...

28.02.2014