Komentarz omawia wyroby medyczne i inne towary związane z ochroną zdrowia jako towar objęty...
18.06.2010
Komentarz omawia podstawowe zasady promocji aptek na tle ogólnych regulacji związanych z reklamą...
11.06.2010
Wynikający z 44 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów...
04.06.2010
Każdy podatek ma konstrukcję składającą się ze stałych elementów. Składniki te posiada każdy...
28.05.2010
Opracowanie dotyczy zagadnienia sponsoringu. W analizie omówiono istotę, znaczenie oraz możliwe...
21.05.2010
Czy lekarz udzielający świadczeń w ramach nocnej pomocy lekarskiej ma prawo odmówić pacjentowi...
Godlewska Katarzyna
14.05.2010
Opieka zdrowotna
Komentarz omawia procedury higieny w placówkach medycznych. W opracowaniu opisano regulacje prawne...
Godlewska Katarzyna
14.05.2010
Wolters Kluwer Polska wspiera najciekawsze inicjatywy związane z szerzeniem wiedzy z zakresu prawa...
11.05.2010