Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił komunikat dotyczący procesu rozliczeń z aptekami.
18.01.2012
Agnieszka Sostenes-Brązert
18.01.2012
Ponad 70 proc. indywidualnych aptek przystąpiło do protestu przeciwko nowym przepisom refundacyjnym...
17.01.2012
Naczelna Izba Aptekarska uważa, iż nie powinny być realizowane recepty z jakimikolwiek błędami...
16.01.2012
Pielęgniarki to grupa zawodowa posiadająca od lat własny samorząd zawodowy. Jednym z podstawowych...
Prawo.pl
16.01.2012
Zawody medyczne
Komentarz przedstawia analizę zagadnień związanych z jednym z podstawowych założeń ustawy o...
13.01.2012
Gdańska Okręgowa Rada Aptekarska ogłosiła pogotowie protestacyjne w związku z tym, że z projektu...
12.01.2012
Projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej nie zawierał żadnych - wcześniej uzgodnionych - zmian...
12.01.2012
Komentarz przedstawia analizę zagadnień związanych z wprowadzonym przepisami ustawy o refundacji...
09.01.2012