Komentarz poświęcony jest specyfice komunikacji wewnętrznej w szpitalu. W opracowaniu...
26.02.2010
Aptekarzom nie opłaca się utrzymywać nocnych i świątecznych dyżurów w efekcie w Polsce rośnie...
19.02.2010
Komentarz poświęcony jest wymaganiom fachowym i sanitarnym w poradni działającej w ramach...
19.02.2010
Artykuł opisuje zasady znakowania czasem dokumentacji medycznej. Przedstawiono zdarzenia wymagające...
12.02.2010
Duże sieci apteczne skutecznie konkurują z małymi placówkami, przejmując ich kwalifikowany...
12.02.2010
Niniejszy komentarz opisuje problematykę wymogów znaczenia czasem dokumentacji medycznej....
05.02.2010
Komentarz przedstawia analizę aktualnych zagadnień związanych z reklamą produktów leczniczych,...
05.02.2010
Komentarz opisuje problematykę unieważnienia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie...
29.01.2010
Komentarz omawia zasady prowadzenia negocjacji w sferze usług zdrowotnych. Przestawiono historyczny...
15.01.2010