Województwo małopolskie w ramach budżetu na 2015 rok sfinansuje też połowę kosztów remontu, którego pilnie wymaga budynek Zakładu.

W październiku 2013 roku decyzją marszałka województwa małopolskiego ZOD w Makowie Podhalańskim został włączony w struktury Szpitala Rydygiera.

 - Pacjenci zakładu zasługują na leczenie i opiekę, która odbywa się w godziwych warunkach, bez obawy o to, że z dnia na dzień mogą zostać przeniesieni w inne miejsce – podsumowuje decyzję marszałek Marek Sowa. – Nie mam wątpliwości, że podjęte przez nas działania są niezbędne nie tylko dla dalszego funkcjonowania placówki i utrzymania dotychczasowych miejsc pracy, ale również do realizacji zadań,  jakie stawia przed nami proces starzenia się społeczeństwa – mówi.

ZOD w Makowie Podhalańskim obejmuje opieką ciągłą 150 pensjonariuszy, w większości osoby starsze i obłożnie chore, wymagające całodobowej opieki. Decyzja zarządu województwa ma kluczowe znaczenie w zakończeniu długiego procesu wyprowadzania placówki z trudnej sytuacji finansowej.

W 2011 roku na wniosek dyrekcji zakładu zarząd województwa przyznał jednostce pożyczkę w wysokości 1 mln zł. Z wnioskiem o kolejną pożyczkę dyrekcja placówki wystąpiła w 2012 roku, wówczas jednak, z uwagi na brak możliwości efektywnego jej wykorzystania przez zakład, nie wyrażono zgody na jej udzielenie. Podczas sesji sejmiku województwa małopolskiego w lutym 2013 radni zadecydowali o likwidacji makowskiego Zakładu Długoterminowej Opieki Medycznej z powodu utraty płynności finansowej. By zapewnić pacjentom zakładu ciągłość opieki medycznej, w 2013 roku, kontrolę nad placówką przejął Szpital im. L. Rydygiera w Krakowie.  Do tej pory jako najemca nieruchomości spółka nie była jednak w stanie przeprowadzić gruntownej modernizacji, której budynek pilnie wymaga.

W przyszłości dyrekcja Szpitala Rydygiera planuje rozszerzenie działalności zakładu o świadczenia sanatoryjno-rehabilitacyjne. Z przeprowadzonej przez spółkę analizy wynika, że w Małopolsce w ostatnich latach wzrosło zapotrzebowanie na takie usługi. W planach jest także utworzenie domu seniora oraz hospicjum dla kobiet chorych na raka jajnika.

Projekt uchwały sejmiku w tej sprawie Zarząd WM przedstawi na najbliższej sesji, czyli 29 września 2014.