Platforma została uruchomiona w ramach Projektu „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT”. Znajduje się pod adresem http://kompetencjecyfrowe.csioz.gov.pl/

Platforma umożliwia przedstawicielom kadry medycznej oraz zarządzającej sektorem ochrony zdrowia odbycie szkoleń z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zakres tematyczny szkoleń przedstawionych na platformie to między innymi elektroniczna karta pacjenta, terminarz, grafik dyżurów czy systemy telemedyczne. Poprzez platformę użytkownicy mają możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych w postaci dokumentów oraz prezentacji multimedialnych.

Więcej informacji o samym projekcie jak również formularz rejestracyjny do szkoleń stacjonarnych realizowanych w 12 miastach wojewódzkich znajduje się na stronie na http://kompetencjecyfrowe.csioz.gov.pl/